Danh sách tiểu hành tinh/153401–153500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153401 2001 QG119 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153402 2001 QH120 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153403 2001 QC121 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153404 2001 QH122 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
153405 2001 QL123 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
153406 2001 QT125 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153407 2001 QT131 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153408 2001 QV137 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153409 2001 QG139 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
153410 2001 QZ141 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153411 2001 QX142 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
153412 2001 QR145 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
153413 2001 QN147 20/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
153414 2001 QB151 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153415 2001 QP153 27/08/2001 Socorro LINEAR ATE 1,4 km MPC · JPL
153416 2001 QO160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
153417 2001 QU162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
153418 2001 QE174 26/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153419 2001 QU175 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
153420 2001 QJ178 25/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
153421 2001 QX178 27/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
153422 2001 QT179 25/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
153423 2001 QN203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
153424 2001 QC204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
153425 2001 QD205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
153426 2001 QO208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
153427 2001 QV212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
153428 2001 QY212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
153429 2001 QB216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
153430 2001 QL216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
153431 2001 QP217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
153432 2001 QK218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
153433 2001 QR218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
153434 2001 QK222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
153435 2001 QN224 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153436 2001 QH227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
153437 2001 QD230 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
153438 2001 QT230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
153439 2001 QR234 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153440 2001 QB244 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153441 2001 QW245 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153442 2001 QV252 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153443 2001 QW256 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153444 2001 QU259 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153445 2001 QR262 25/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
153446 2001 QS267 20/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
153447 2001 QN272 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153448 2001 QE273 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153449 2001 QR278 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153450 2001 QN279 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153451 2001 QK283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
153452 2001 QQ286 17/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
153453 2001 QR287 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153454 2001 QC290 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153455 2001 QT296 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153456 2001 QC304 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
153457 2001 QX310 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
153458 2001 QD328 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
153459 2001 QD329 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153460 2001 RN 07/09/2001 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
153461 2001 RF1 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153462 2001 RE2 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153463 2001 RX4 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153464 2001 RW6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 18 km MPC · JPL
153465 2001 RF7 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
153466 2001 RC11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
153467 2001 RU13 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153468 2001 RO16 12/09/2001 San Marcello A. Boattini, G. Forti 1,3 km MPC · JPL
153469 2001 RW22 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153470 2001 RB26 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153471 2001 RU29 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
153472 2001 RX31 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153473 2001 RX38 09/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153474 2001 RK43 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
153475 2001 RR45 14/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
153476 2001 RT58 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153477 2001 RC66 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153478 2001 RE66 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153479 2001 RQ66 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153480 2001 RT66 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153481 2001 RY68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153482 2001 RK69 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153483 2001 RK76 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153484 2001 RQ80 14/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
153485 2001 RZ81 14/09/2001 Ondřejov P. Kušnirák 2,1 km MPC · JPL
153486 2001 RB82 12/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
153487 2001 RF86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
153488 2001 RL87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
153489 2001 RT87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
153490 2001 RF89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
153491 2001 RK90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
153492 2001 RJ93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
153493 2001 RX101 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153494 2001 RF107 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153495 2001 RQ113 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153496 2001 RY113 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153497 2001 RV118 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153498 2001 RL119 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153499 2001 RL122 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153500 2001 RN122 12/09/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL