Danh sách tiểu hành tinh/153301–153400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153301 Alissamearle 2001 FR183 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 4,7 km MPC · JPL
153302 2001 FS186 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
153303 2001 HC14 23/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
153304 2001 HG61 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
153305 2001 HV62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
153306 2001 JL1 11/05/2001 Haleakala NEAT AMO 1,6 km MPC · JPL
153307 2001 KF10 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153308 2001 KE17 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153309 2001 KB68 28/05/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
153310 2001 LZ 13/06/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153311 2001 MG1 18/06/2001 Palomar NEAT APO 1,3 km MPC · JPL
153312 2001 MK14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
153313 2001 MF22 28/06/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
153314 2001 MR23 27/06/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
153315 2001 NH6 10/07/2001 Palomar NEAT 430 m MPC · JPL
153316 2001 NL8 14/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
153317 2001 NM21 14/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
153318 2001 OJ6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
153319 2001 OT9 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
153320 2001 OR13 20/07/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153321 2001 OW16 21/07/2001 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 1,4 km MPC · JPL
153322 2001 OA22 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
153323 2001 ON25 18/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
153324 2001 OB28 18/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
153325 2001 OV34 19/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
153326 2001 OG35 20/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
153327 2001 OM36 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
153328 2001 OP40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
153329 2001 OM41 21/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
153330 2001 OL42 22/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
153331 2001 OO46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
153332 2001 OJ47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
153333 Jeanhugues 2001 OR50 25/07/2001 Pises Pises Obs. 1,3 km MPC · JPL
153334 2001 OO52 21/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
153335 2001 OL60 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
153336 2001 OF61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
153337 2001 OP63 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
153338 2001 OY70 19/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
153339 2001 OA87 29/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
153340 2001 OQ89 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153341 2001 OA90 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
153342 2001 OP93 26/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
153343 2001 OE104 30/07/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153344 2001 OR106 29/07/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153345 2001 PW1 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
153346 2001 PD2 08/08/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
153347 2001 PT2 03/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
153348 2001 PA8 10/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
153349 2001 PJ9 10/08/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
153350 2001 PJ13 12/08/2001 Mallorca S. Sánchez 2,5 km MPC · JPL
153351 2001 PV20 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
153352 2001 PP21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
153353 2001 PW22 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
153354 2001 PF23 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
153355 2001 PQ23 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
153356 2001 PE25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
153357 2001 PN26 11/08/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
153358 2001 PB53 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
153359 2001 PE53 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
153360 2001 PK55 14/08/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
153361 2001 PA58 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
153362 2001 PA61 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
153363 2001 PC61 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
153364 2001 QL 16/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
153365 2001 QQ 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153366 2001 QB1 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153367 2001 QJ3 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153368 2001 QP5 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153369 2001 QQ6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153370 2001 QU7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153371 2001 QM9 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153372 2001 QG13 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153373 2001 QR14 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153374 2001 QF15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153375 2001 QH20 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153376 2001 QU21 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153377 2001 QY22 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153378 2001 QA23 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153379 2001 QB23 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153380 2001 QJ24 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153381 2001 QU24 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
153382 2001 QO27 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153383 2001 QS29 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
153384 2001 QW37 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153385 2001 QT41 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153386 2001 QT50 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
153387 2001 QR52 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153388 2001 QA56 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153389 2001 QK56 16/08/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
153390 2001 QA64 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153391 2001 QQ74 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153392 2001 QV76 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153393 2001 QX88 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153394 2001 QQ100 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
153395 2001 QF102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153396 2001 QY104 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
153397 2001 QK106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
153398 2001 QQ108 19/08/2001 Eskridge G. Hug 1,2 km MPC · JPL
153399 2001 QC109 19/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
153400 2001 QB116 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL