Danh sách tiểu hành tinh/152901–153000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152901 2000 DR31 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
152902 2000 DC32 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152903 2000 DP46 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152904 2000 DW52 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
152905 2000 DW60 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
152906 2000 DN64 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152907 2000 DP65 29/02/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
152908 2000 DH70 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152909 2000 DW72 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152910 2000 DS74 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152911 2000 DY78 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
152912 2000 DQ86 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152913 2000 DX100 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
152914 2000 DK103 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152915 2000 DA114 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152916 2000 EL4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
152917 2000 EM4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
152918 2000 EN21 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
152919 2000 EU21 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
152920 2000 EG29 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152921 2000 EK32 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
152922 2000 EC51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152923 2000 EC60 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152924 2000 EM65 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152925 2000 EB67 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152926 2000 EJ76 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152927 2000 EG77 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152928 2000 EG91 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152929 2000 EZ92 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152930 2000 EB102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152931 2000 EA107 15/03/2000 Socorro LINEAR ATE 1,6 km MPC · JPL
152932 2000 EM128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
152933 2000 EO131 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
152934 2000 EO133 11/03/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
152935 2000 EZ134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
152936 2000 EP135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
152937 2000 EO142 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152938 2000 EU193 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152939 2000 FY4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
152940 2000 FU5 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152941 2000 FM10 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch APO 820 m MPC · JPL
152942 2000 FN10 30/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152943 2000 FY10 26/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
152944 2000 FD25 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
152945 2000 FR25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
152946 2000 FG28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
152947 2000 FE30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
152948 2000 FP32 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152949 2000 FG58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
152950 2000 FQ64 30/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152951 2000 FJ71 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152952 2000 GC2 02/04/2000 Socorro LINEAR AMO 780 m MPC · JPL
152953 2000 GT21 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
152954 2000 GN27 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152955 2000 GM35 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152956 2000 GM37 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
152957 2000 GD42 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152958 2000 GX47 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152959 2000 GJ50 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152960 2000 GA52 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152961 2000 GH60 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
152962 2000 GZ67 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152963 2000 GF68 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152964 2000 GP82 04/04/2000 Socorro LINEAR APO 790 m MPC · JPL
152965 2000 GW86 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
152966 2000 GK104 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
152967 2000 GV105 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
152968 2000 GX116 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152969 2000 GC117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
152970 2000 GB120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
152971 2000 GU120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152972 2000 GD121 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152973 2000 GV121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
152974 2000 GZ122 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
152975 2000 GM135 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152976 2000 GK140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
152977 2000 GJ141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
152978 2000 GJ147 13/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 530 m MPC · JPL
152979 2000 GR148 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152980 2000 GP150 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152981 2000 GM156 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152982 2000 GM158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
152983 2000 GB162 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
152984 2000 GJ162 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152985 Kenkellermann 2000 GS182 04/04/2000 Anderson Mesa L. H. Wasserman 1,2 km MPC · JPL
152986 2000 HS3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152987 2000 HM14 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
152988 2000 HH22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
152989 2000 HO23 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
152990 2000 HB26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
152991 2000 HV37 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
152992 2000 HD38 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152993 2000 HH44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
152994 2000 HX44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
152995 2000 HW53 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152996 2000 HM60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
152997 2000 HH71 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
152998 2000 HG79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
152999 2000 HW85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
153000 2000 HP86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also