Danh sách tiểu hành tinh/152601–152700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152601 1995 UV37 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152602 1995 UF54 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152603 1995 VF2 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
152604 1995 VJ16 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
152605 1995 WG10 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
152606 1995 WL19 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
152607 1995 YE20 23/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152608 1996 AO7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
152609 1996 BJ7 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152610 1996 BK17 22/01/1996 Socorro Lincoln Lab ETS 1,2 km MPC · JPL
152611 1996 ES7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152612 1996 EW8 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152613 1996 FH14 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152614 1996 GB8 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
152615 1996 GL16 14/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
152616 1996 HG19 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
152617 1996 JR14 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
152618 1996 MJ1 16/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
152619 1996 RW6 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
152620 1996 RX11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152621 1996 RY11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
152622 1996 TS35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
152623 1996 XL12 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152624 1996 XS20 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
152625 1996 XQ23 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
152626 1997 CY11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152627 1997 DF 26/02/1997 Ondřejov L. Kotková 710 m MPC · JPL
152628 1997 EF30 09/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152629 1997 EH32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
152630 1997 GP4 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152631 1997 GO5 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152632 1997 GG16 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152633 1997 GO35 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
152634 1997 HN 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152635 1997 JF8 01/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
152636 1997 KR2 29/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152637 1997 NC1 05/07/1997 Haleakala NEAT ATE 930 m MPC · JPL
152638 1997 OD2 29/07/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 1,2 km MPC · JPL
152639 1997 PT 03/08/1997 Caussols ODAS 1,0 km MPC · JPL
152640 1997 PP3 05/08/1997 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
152641 Fredreed 1997 RJ3 05/09/1997 Alfred University D. R. De Graff, J. S. Weaver 1,6 km MPC · JPL
152642 1997 RV9 10/09/1997 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
152643 1997 SP6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152644 1997 SZ6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152645 1997 SN18 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152646 1997 SM33 23/09/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
152647 Rinako 1997 UF15 29/10/1997 Hadano Obs. A. Asami 3,1 km MPC · JPL
152648 1997 UL20 28/10/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
152649 1997 UX22 25/10/1997 Anderson Mesa B. A. Skiff 2,0 km MPC · JPL
152650 1997 VR5 08/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
152651 1997 VN8 01/11/1997 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
152652 1997 WG8 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152653 1997 WV10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152654 1997 WB15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152655 1997 WL18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
152656 1997 WC29 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152657 Yukifumi 1997 XO2 04/12/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 2,0 km MPC · JPL
152658 1997 XG6 05/12/1997 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
152659 1997 XQ9 04/12/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
152660 1998 CW 05/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 1,6 km MPC · JPL
152661 1998 DS1 20/02/1998 Kleť Kleť Obs. 4,3 km MPC · JPL
152662 1998 DQ8 21/02/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
152663 1998 DF32 21/02/1998 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
152664 1998 FW4 20/03/1998 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
152665 1998 FG6 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
152666 1998 FN7 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152667 1998 FR11 24/03/1998 Socorro LINEAR APO 2,0 km MPC · JPL
152668 1998 FS59 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
152669 1998 FK135 22/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
152670 1998 GN3 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
152671 1998 HL3 21/04/1998 Socorro LINEAR 300 m MPC · JPL
152672 1998 HS5 21/04/1998 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
152673 1998 HU14 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
152674 1998 HB50 27/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
152675 1998 HS59 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
152676 1998 HT96 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
152677 1998 HA114 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
152678 1998 HE126 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
152679 1998 KU2 22/05/1998 Socorro LINEAR APO 4,2 km MPC · JPL
152680 1998 KJ9 27/05/1998 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
152681 1998 KY10 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
152682 1998 KT21 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152683 1998 KT23 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
152684 1998 KV26 30/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
152685 1998 MZ 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
152686 1998 QG42 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152687 1998 QP58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
152688 1998 QE61 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
152689 1998 QC63 30/08/1998 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
152690 1998 QS75 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
152691 1998 QJ103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
152692 1998 QN111 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152693 1998 RM4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
152694 1998 RX6 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
152695 1998 RN15 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152696 1998 RO52 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152697 1998 RU53 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152698 1998 RG58 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152699 1998 RM60 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152700 1998 RN65 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL