Danh sách tiểu hành tinh/152401–152500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152401 2005 UQ294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
152402 2005 US299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
152403 2005 UT307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
152404 2005 UE313 29/10/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
152405 2005 UF316 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
152406 2005 UM319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
152407 2005 UD322 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
152408 2005 US322 28/10/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
152409 2005 US323 28/10/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
152410 2005 UY333 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
152411 2005 UE340 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152412 2005 UA343 31/10/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
152413 2005 UG345 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
152414 2005 UW349 27/10/2005 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
152415 2005 UT357 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
152416 2005 UW365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
152417 2005 UX373 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152418 2005 UX381 25/10/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
152419 2005 UG382 26/10/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
152420 2005 UH383 27/10/2005 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
152421 2005 UK384 27/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
152422 2005 UE386 30/10/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
152423 2005 UK386 30/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
152424 2005 UJ393 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
152425 2005 UL396 26/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
152426 2005 UW396 27/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
152427 2005 UM397 28/10/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
152428 2005 UY397 30/10/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
152429 2005 UO398 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
152430 2005 UX406 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
152431 2005 UV408 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
152432 2005 UZ414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
152433 2005 UO438 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
152434 2005 UV438 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
152435 2005 UJ439 29/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
152436 2005 UA440 29/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
152437 2005 UM442 29/10/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
152438 2005 UO442 29/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
152439 2005 UP446 29/10/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
152440 2005 UN447 29/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
152441 2005 UE449 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152442 2005 US455 29/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
152443 2005 UY460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
152444 2005 UV468 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
152445 2005 UF473 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
152446 2005 UQ476 24/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
152447 2005 US476 24/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
152448 2005 UZ484 22/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
152449 2005 UK491 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
152450 2005 UK496 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
152451 2005 UA501 27/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
152452 2005 UB501 27/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
152453 2005 UP501 27/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
152454 Darnyi 2005 VS2 03/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
152455 2005 VN7 11/11/2005 RAS R. Hutsebaut 3,5 km MPC · JPL
152456 2005 VF8 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
152457 2005 VT13 03/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
152458 2005 VY13 03/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
152459 2005 VG15 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
152460 2005 VY16 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
152461 2005 VL43 05/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
152462 2005 VF71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
152463 2005 VE77 04/11/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
152464 2005 VD81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
152465 2005 VJ96 07/11/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
152466 2005 VJ106 01/11/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
152467 2005 VC114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
152468 2005 VN114 10/11/2005 Eskridge Farpoint Obs. 3,4 km MPC · JPL
152469 2005 VG124 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
152470 2005 WJ 19/11/2005 RAS A. Lowe 3,7 km MPC · JPL
152471 2005 WE1 21/11/2005 Wrightwood J. W. Young 4,4 km MPC · JPL
152472 2005 WZ3 23/11/2005 Ottmarsheim C. Rinner 4,8 km MPC · JPL
152473 2005 WS4 20/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
152474 2005 WY5 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
152475 2005 WD10 21/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
152476 2005 WH19 24/11/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
152477 2005 WE25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
152478 2005 WP30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
152479 2005 WF33 21/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
152480 2005 WB56 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
152481 Stabia 2005 WY57 30/11/2005 RAS E. Guido 6,9 km MPC · JPL
152482 2005 WG59 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
152483 2005 WV59 25/11/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
152484 2005 WX59 26/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
152485 2005 WD64 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
152486 2005 WJ74 27/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
152487 2005 WD77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
152488 2005 WA79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
152489 2005 WE89 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
152490 2005 WX89 26/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
152491 2005 WX90 28/11/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
152492 2005 WM91 28/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
152493 2005 WE92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
152494 2005 WK100 28/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
152495 2005 WH104 28/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
152496 2005 WA106 29/11/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
152497 2005 WJ120 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
152498 2005 WS123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
152499 2005 WO155 29/11/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
152500 2005 WX165 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL