Danh sách tiểu hành tinh/152301–152400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152301 2005 TN57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
152302 2005 TF73 05/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
152303 2005 TG73 05/10/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
152304 2005 TK73 06/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
152305 2005 TN73 06/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
152306 2005 TP73 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
152307 2005 TL74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
152308 2005 TW74 01/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
152309 2005 TS95 06/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
152310 2005 TJ125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
152311 2005 TU132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
152312 2005 TL141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
152313 2005 TQ148 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152314 2005 TF153 07/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
152315 2005 TT164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152316 2005 TF172 11/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
152317 2005 TW176 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
152318 2005 TQ183 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
152319 Pynchon 2005 UH7 29/10/2005 RAS E. Guido 2,0 km MPC · JPL
152320 Lichtenknecker 2005 UD8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 5,1 km MPC · JPL
152321 2005 US8 20/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
152322 2005 UP10 21/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
152323 2005 UZ11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
152324 2005 UO17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
152325 2005 UT17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
152326 2005 UJ18 22/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
152327 2005 UV18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
152328 2005 UM20 22/10/2005 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
152329 2005 UR24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
152330 2005 UT26 23/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
152331 2005 UW29 23/10/2005 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
152332 2005 UC30 23/10/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
152333 2005 UC35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152334 2005 UC37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
152335 2005 UZ42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
152336 2005 UN51 23/10/2005 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
152337 2005 UO55 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
152338 2005 UK61 25/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
152339 2005 UU61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
152340 2005 UN63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
152341 2005 UE67 22/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
152342 2005 UP73 23/10/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
152343 2005 UW73 23/10/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
152344 2005 UY75 24/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
152345 2005 UO79 25/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
152346 2005 UY79 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
152347 2005 UC83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
152348 2005 UD83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152349 2005 UK84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
152350 2005 UN87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
152351 2005 UD97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
152352 2005 UZ112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
152353 2005 UZ114 22/10/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
152354 2005 UZ116 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
152355 2005 UC117 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
152356 2005 UO121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
152357 2005 UE125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152358 2005 UG126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152359 2005 UM129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
152360 2005 UM130 24/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
152361 2005 UX140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
152362 2005 UD141 25/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
152363 2005 US141 25/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
152364 2005 UK142 25/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
152365 2005 UK143 25/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
152366 2005 UW150 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
152367 2005 UN155 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
152368 2005 UM158 28/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,6 km MPC · JPL
152369 2005 UO159 21/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
152370 2005 UZ159 22/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
152371 2005 UN162 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
152372 2005 UT169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
152373 2005 UG171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
152374 2005 UH173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152375 2005 UW173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152376 2005 UO180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
152377 2005 UT182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
152378 2005 UK184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
152379 2005 UW184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
152380 2005 UB202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152381 2005 UK205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
152382 2005 UO205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
152383 2005 UW205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
152384 2005 UH206 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152385 2005 UE216 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152386 2005 UB217 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
152387 2005 UD226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
152388 2005 UF226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
152389 2005 US228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
152390 2005 UJ237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
152391 2005 UU243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
152392 2005 UH245 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
152393 2005 UL245 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
152394 2005 UN250 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
152395 2005 UJ253 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
152396 2005 UB270 28/10/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
152397 2005 UC271 28/10/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152398 2005 UP282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152399 2005 UT287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152400 2005 UN293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL