Danh sách tiểu hành tinh/153201–153300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153201 2000 WO107 29/11/2000 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
153202 2000 WJ109 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153203 2000 WF122 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153204 2000 WR129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
153205 2000 WV159 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
153206 2000 WH163 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153207 2000 XX 01/12/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
153208 2000 XP3 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
153209 2000 XL9 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
153210 2000 XQ14 04/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
153211 2000 XJ16 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
153212 2000 XK41 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153213 2000 XX44 08/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153214 2000 XP51 06/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153215 2000 YR8 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
153216 2000 YR19 28/12/2000 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 6,2 km MPC · JPL
153217 2000 YX19 26/12/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
153218 2000 YU23 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
153219 2000 YM29 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
153220 2000 YN29 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch APO 1,2 km MPC · JPL
153221 2000 YU37 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153222 2000 YD43 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153223 2000 YR47 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
153224 2000 YR48 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153225 2000 YH52 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153226 2000 YZ57 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
153227 2000 YL58 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
153228 2000 YJ59 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153229 2000 YE85 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
153230 2000 YS89 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153231 2000 YV98 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
153232 2000 YG111 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153233 2000 YP112 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
153234 2000 YV114 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
153235 2000 YL133 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
153236 2000 YF138 26/12/2000 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 4,0 km MPC · JPL
153237 2001 AY1 03/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
153238 2001 AG27 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
153239 2001 AK37 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
153240 2001 AG39 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
153241 2001 AS46 15/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
153242 2001 AO47 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153243 2001 AU47 15/01/2001 Socorro LINEAR APO 1,2 km MPC · JPL
153244 2001 AQ50 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
153245 2001 BK 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
153246 2001 BK1 17/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
153247 2001 BT1 16/01/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,7 km MPC · JPL
153248 2001 BU6 19/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
153249 2001 BW15 17/01/2001 Socorro LINEAR APO 3,2 km MPC · JPL
153250 2001 BL21 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153251 2001 BR22 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153252 2001 BQ26 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
153253 2001 BZ45 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153254 2001 BF47 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153255 2001 BQ53 17/01/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
153256 2001 BR57 20/01/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
153257 2001 BK59 21/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
153258 2001 BZ63 29/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
153259 2001 BY66 29/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
153260 2001 BM67 31/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
153261 2001 BS70 29/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
153262 2001 CN5 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
153263 2001 CD12 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
153264 2001 CT14 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153265 2001 CF19 02/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
153266 2001 CH21 11/02/2001 Eskridge G. Hug 6,7 km MPC · JPL
153267 2001 CB32 06/02/2001 Socorro LINEAR APO 980 m MPC · JPL
153268 2001 CV32 13/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
153269 2001 CR33 13/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
153270 2001 CW33 13/02/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
153271 2001 CL42 15/02/2001 Socorro LINEAR APO 2,4 km MPC · JPL
153272 2001 CM45 15/02/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
153273 2001 CQ46 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153274 2001 CU49 03/02/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
153275 2001 DA10 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
153276 2001 DC32 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
153277 2001 DY40 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
153278 2001 DH49 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
153279 2001 DY50 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153280 2001 DB52 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
153281 2001 DF56 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
153282 2001 DE69 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
153283 2001 DY91 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
153284 Frieman 2001 DU109 21/02/2001 Apache Point SDSS 5,4 km MPC · JPL
153285 2001 DD111 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
153286 2001 EL7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
153287 2001 EY24 15/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
153288 2001 FG4 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
153289 Rebeccawatson 2001 FB10 22/03/2001 Junk Bond D. Healy 8,2 km MPC · JPL
153290 2001 FH11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
153291 2001 FW19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
153292 2001 FE27 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
153293 2001 FV62 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
153294 2001 FJ95 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
153295 2001 FB107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
153296 2001 FF108 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
153297 2001 FN109 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
153298 Paulmyers 2001 FC122 29/03/2001 Junk Bond D. Healy 5,2 km MPC · JPL
153299 2001 FB154 26/03/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
153300 2001 FD159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL