Danh sách tiểu hành tinh/153101–153200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153101 2000 SW15 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153102 2000 SB30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153103 2000 ST32 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
153104 2000 SG42 26/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák 3,5 km MPC · JPL
153105 2000 SZ42 25/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,3 km MPC · JPL
153106 2000 SF44 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
153107 2000 SY55 24/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
153108 2000 SJ56 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153109 2000 SN62 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153110 2000 SB66 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153111 2000 SR67 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153112 2000 SH69 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
153113 2000 SH70 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153114 2000 SF72 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153115 2000 SK72 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153116 2000 SB74 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
153117 2000 SA78 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153118 2000 SA83 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153119 2000 SN86 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153120 2000 SR90 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153121 2000 SM95 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153122 2000 SA97 23/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
153123 2000 SW98 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153124 2000 SR102 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
153125 2000 SG111 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153126 2000 SQ128 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153127 2000 SV130 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153128 2000 SF132 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153129 2000 SH134 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153130 2000 SO141 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153131 2000 SK144 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153132 2000 SW161 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
153133 2000 SC172 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
153134 2000 SD174 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
153135 2000 ST184 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
153136 2000 SW185 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
153137 2000 SB191 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153138 2000 SW191 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153139 2000 SM197 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153140 2000 SC203 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153141 2000 SP203 24/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
153142 2000 SG205 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153143 2000 ST215 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153144 2000 SY230 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153145 2000 SQ239 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153146 2000 SQ243 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153147 2000 SW243 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153148 2000 SH248 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153149 2000 SE250 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153150 2000 SK254 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153151 2000 SV266 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153152 2000 SE276 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153153 2000 SP288 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153154 2000 SF290 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153155 2000 SO298 28/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
153156 2000 SM301 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153157 2000 SJ307 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153158 2000 SN309 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153159 2000 SA311 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
153160 2000 SX313 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
153161 2000 SP317 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153162 2000 SB327 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
153163 2000 SP339 25/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
153164 2000 TC3 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153165 2000 TG5 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153166 2000 TS6 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153167 2000 TJ28 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153168 2000 TP30 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
153169 2000 TK36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
153170 2000 TW37 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153171 2000 TJ42 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153172 2000 TY59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
153173 2000 TJ64 05/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
153174 2000 TZ64 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153175 2000 UN2 24/10/2000 Emerald Lane L. Ball 5,5 km MPC · JPL
153176 2000 UF21 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153177 2000 UM35 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153178 2000 UF36 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153179 2000 UM36 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153180 2000 UJ37 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153181 2000 UZ41 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153182 2000 UL46 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
153183 2000 UY58 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153184 2000 UQ65 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153185 2000 UJ73 26/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
153186 2000 UX76 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153187 2000 UD82 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153188 2000 UO83 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153189 2000 US89 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153190 2000 UU89 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
153191 2000 US101 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153192 2000 VP1 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153193 2000 VJ42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153194 2000 VC49 02/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153195 2000 WB1 16/11/2000 Socorro LINEAR APO 1,3 km MPC · JPL
153196 2000 WC16 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153197 2000 WC21 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
153198 2000 WC45 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153199 2000 WU79 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153200 2000 WR81 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL