Danh sách tiểu hành tinh/152201–152300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152201 2005 QA142 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152202 2005 QE143 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
152203 2005 QD153 27/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
152204 2005 QQ154 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
152205 2005 QP155 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152206 2005 QW168 29/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
152207 2005 QX168 29/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
152208 2005 QS171 29/08/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
152209 2005 QF173 29/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
152210 2005 QH174 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
152211 2005 QH176 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152212 2005 RG 01/09/2005 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
152213 2005 RS5 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
152214 2005 RJ9 02/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
152215 2005 RA10 03/09/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
152216 2005 RH21 03/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
152217 Akosipov 2005 RR22 10/09/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,7 km MPC · JPL
152218 2005 RQ23 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
152219 2005 RX23 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
152220 2005 RC25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
152221 2005 RV27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
152222 2005 RS28 12/09/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
152223 2005 RF33 14/09/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
152224 2005 SJ 20/09/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
152225 2005 ST2 23/09/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
152226 Saracole 2005 SD3 23/09/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
152227 Argoli 2005 SO4 24/09/2005 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,2 km MPC · JPL
152228 2005 SK9 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
152229 2005 SU12 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
152230 2005 SU13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152231 2005 SF15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
152232 2005 SV17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
152233 Van Till 152233|Van Till}} 25/09/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,3 km MPC · JPL
152234 2005 SU22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
152235 2005 SK28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
152236 2005 SQ43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
152237 2005 SA51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
152238 2005 SZ63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
152239 2005 SJ68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
152240 2005 SR69 27/09/2005 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
152241 2005 SR70 28/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
152242 2005 SX70 28/09/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
152243 2005 SS76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
152244 2005 SD88 24/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
152245 2005 SH89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152246 2005 SO89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152247 2005 SW90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
152248 2005 SJ91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152249 2005 SF97 25/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
152250 2005 SN98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152251 2005 SM100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152252 2005 SQ101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152253 2005 SQ114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152254 2005 SD116 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
152255 2005 SW116 28/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
152256 2005 SU128 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
152257 2005 SJ129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
152258 2005 SZ129 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
152259 2005 ST134 29/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,3 km MPC · JPL
152260 2005 SY141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
152261 2005 SC146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152262 2005 SY148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
152263 2005 SZ162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
152264 2005 SL166 28/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
152265 2005 SU173 29/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
152266 2005 SV180 29/09/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
152267 2005 SB191 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
152268 2005 SV193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
152269 2005 SZ197 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
152270 2005 SC209 30/09/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
152271 2005 SP213 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152272 2005 SK217 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
152273 2005 SL220 29/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
152274 2005 SD231 30/09/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
152275 2005 SV231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
152276 2005 SF234 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
152277 2005 SO237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
152278 2005 SQ255 22/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
152279 2005 SS262 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
152280 2005 TE1 01/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
152281 2005 TT2 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
152282 2005 TH5 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
152283 2005 TK6 01/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
152284 2005 TP8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
152285 2005 TJ10 02/10/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
152286 2005 TL10 02/10/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
152287 2005 TM11 01/10/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
152288 2005 TS12 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
152289 2005 TB18 01/10/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
152290 Lorettaoberheim 2005 TB23 01/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 3,4 km MPC · JPL
152291 2005 TD24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
152292 2005 TH28 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
152293 2005 TJ28 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
152294 2005 TX38 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
152295 2005 TX42 04/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
152296 2005 TE47 03/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
152297 2005 TH49 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
152298 2005 TV49 09/10/2005 Great Shefford Great Shefford Obs. 1,6 km MPC · JPL
152299 Vanautgaerden 2005 TQ50 11/10/2005 Uccle P. De Cat 1,2 km MPC · JPL
152300 2005 TF51 11/10/2005 Uccle T. Pauwels 1,8 km MPC · JPL