Danh sách tiểu hành tinh/152801–152900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152801 1999 TQ143 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
152802 1999 TC163 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152803 1999 TN166 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
152804 1999 TZ178 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
152805 1999 TL180 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
152806 1999 TW185 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
152807 1999 TT190 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
152808 1999 TG195 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
152809 1999 TU197 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
152810 1999 TJ241 04/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
152811 1999 TR241 04/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
152812 1999 TC244 07/10/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
152813 1999 TK257 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
152814 1999 TW260 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
152815 1999 TC270 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152816 1999 TA283 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
152817 1999 TO301 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152818 1999 UK4 29/10/1999 Ondřejov L. Kotková 4,6 km MPC · JPL
152819 1999 UY11 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
152820 1999 UF19 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
152821 1999 UJ29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152822 1999 UM39 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
152823 1999 UK41 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
152824 1999 UU43 29/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
152825 1999 UE49 31/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
152826 1999 UU56 29/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
152827 1999 VA24 08/11/1999 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 1,3 km MPC · JPL
152828 1999 VT25 12/11/1999 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
152829 1999 VQ33 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
152830 1999 VD57 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152831 1999 VJ57 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
152832 1999 VV60 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
152833 1999 VT64 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
152834 1999 VL71 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
152835 1999 VD74 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
152836 1999 VS77 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152837 1999 VL95 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
152838 1999 VG100 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
152839 1999 VQ102 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
152840 1999 VD103 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
152841 1999 VF107 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
152842 1999 VS107 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
152843 1999 VR121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
152844 1999 VY144 13/11/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
152845 1999 VX146 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
152846 1999 VO156 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
152847 1999 VZ156 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
152848 1999 VU164 14/11/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
152849 1999 VR170 14/11/1999 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
152850 1999 VG183 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152851 1999 VE187 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
152852 1999 VU198 03/11/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
152853 1999 VM199 02/11/1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
152854 1999 VD213 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
152855 1999 VV215 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
152856 1999 WF12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
152857 1999 XD27 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
152858 1999 XN35 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
152859 1999 XC41 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152860 1999 XV49 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
152861 1999 XO50 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
152862 1999 XQ64 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
152863 1999 XZ114 11/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
152864 1999 XT143 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
152865 1999 XW144 06/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
152866 1999 XP216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152867 1999 XT223 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152868 1999 XH251 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152869 1999 XM254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
152870 1999 YK8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
152871 1999 YC22 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152872 2000 AF27 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152873 2000 AG36 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152874 2000 AQ45 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
152875 2000 AX49 05/01/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,9 km MPC · JPL
152876 2000 AZ82 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
152877 2000 AY126 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152878 2000 AT140 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152879 2000 AV160 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152880 2000 AX211 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152881 2000 AY257 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152882 2000 BR2 21/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
152883 2000 BD20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152884 2000 BS47 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152885 2000 CG15 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152886 2000 CW16 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152887 2000 CX20 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152888 2000 CA42 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
152889 2000 CF59 05/02/2000 Catalina CSS APO 1,0 km MPC · JPL
152890 2000 CU67 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152891 2000 CA79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152892 2000 CD98 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
152893 2000 CQ98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152894 2000 CJ99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152895 2000 CQ101 11/02/2000 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
152896 2000 CG149 08/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
152897 2000 DO4 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152898 2000 DC12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152899 2000 DR17 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
152900 2000 DC27 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL