Danh sách tiểu hành tinh/152701–152800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152701 1998 RF69 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152702 1998 RE73 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152703 1998 RJ79 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152704 1998 SD4 17/09/1998 Xinglong SCAP 590 m MPC · JPL
152705 1998 SY37 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152706 1998 SU54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
152707 1998 SM71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
152708 1998 SU81 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152709 1998 ST86 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
152710 1998 SW86 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152711 1998 SZ97 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
152712 1998 SE106 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152713 1998 SD114 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152714 1998 SB115 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
152715 1998 SV120 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
152716 1998 SR125 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
152717 1998 SY157 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152718 1998 SK162 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152719 1998 TQ13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152720 1998 TF17 14/10/1998 Caussols ODAS 870 m MPC · JPL
152721 1998 TU25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
152722 1998 UG3 20/10/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
152723 1998 UM31 22/10/1998 Xinglong SCAP 960 m MPC · JPL
152724 1998 UW38 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
152725 1998 UL44 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
152726 1998 UT45 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152727 1998 VW13 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152728 1998 VR14 10/11/1998 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
152729 1998 VJ20 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
152730 1998 VZ22 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
152731 1998 VU43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152732 1998 VN55 13/11/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
152733 1998 WL8 25/11/1998 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
152734 1998 WR11 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
152735 1998 WS13 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152736 1998 WX21 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152737 1998 WF28 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152738 1998 WM31 19/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
152739 1998 WC32 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152740 1998 WW34 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152741 1998 WT42 16/11/1998 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
152742 1998 XE12 14/12/1998 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
152743 1998 YK6 22/12/1998 Kleť Kleť Obs. 2,3 km MPC · JPL
152744 1998 YC9 23/12/1998 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
152745 1998 YN11 24/12/1998 Kleť Kleť Obs. 1,8 km MPC · JPL
152746 1998 YH15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
152747 1998 YK15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152748 1998 YF27 28/12/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
152749 1998 YB32 17/12/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152750 Brloh 1999 BL5 21/01/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,4 km MPC · JPL
152751 1999 BL27 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152752 1999 CX3 09/02/1999 Ondřejov P. Pravec 1,1 km MPC · JPL
152753 1999 CK156 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
152754 1999 GS6 15/04/1999 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
152755 1999 GC16 09/04/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
152756 1999 JV3 10/05/1999 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
152757 1999 JL11 12/05/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
152758 1999 JC33 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
152759 1999 JD45 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
152760 1999 KH 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
152761 1999 LE 04/06/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
152762 1999 LS2 08/06/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
152763 1999 LN4 10/06/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
152764 1999 LJ10 08/06/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
152765 1999 LN10 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152766 1999 LZ11 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
152767 1999 NP12 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
152768 1999 NC16 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
152769 1999 RM20 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
152770 1999 RR28 07/09/1999 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
152771 1999 RB34 10/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
152772 1999 RE60 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
152773 1999 RO90 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
152774 1999 RM114 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
152775 1999 RV149 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152776 1999 RF152 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
152777 1999 RA160 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
152778 1999 RF163 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
152779 1999 RL169 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
152780 1999 RG189 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
152781 1999 RH190 10/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
152782 1999 RG200 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
152783 1999 RZ223 07/09/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
152784 1999 RW232 08/09/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
152785 1999 RG249 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
152786 1999 TS 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
152787 1999 TB10 07/10/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
152788 1999 TS28 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
152789 1999 TA38 01/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
152790 1999 TR43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
152791 1999 TC57 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
152792 1999 TS60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152793 1999 TP82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
152794 1999 TL85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
152795 1999 TW113 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
152796 1999 TB115 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
152797 1999 TG121 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
152798 1999 TP125 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
152799 1999 TC134 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
152800 1999 TG136 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL