Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/152501–152600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152501 2005 WD168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152502 2005 WO181 25/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
152503 2005 WW182 26/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
152504 2005 WS184 29/11/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
152505 2005 WD185 29/11/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
152506 2005 XN1 04/12/2005 Junk Bond D. Healy 4,0 km MPC · JPL
152507 2005 XZ3 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
152508 2005 XZ4 05/12/2005 RAS A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
152509 2005 XE39 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
152510 2005 XA64 06/12/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
152511 2005 YC1 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152512 2005 YF1 21/12/2005 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
152513 2005 YQ49 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
152514 2005 YJ137 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
152515 2005 YO186 29/12/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
152516 2006 AG70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
152517 2006 AD72 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
152518 2006 BH47 25/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
152519 2006 CT61 03/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
152520 2006 GQ47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
152521 2006 KU1 21/05/2006 RAS A. Lowe 3,9 km MPC · JPL
152522 2006 SQ48 17/09/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152523 2006 UH55 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
152524 2006 UZ67 16/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
152525 2006 VU54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
152526 2006 VG58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152527 2006 VC62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
152528 2006 VU124 14/11/2006 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
152529 2006 XS6 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
152530 2006 YY14 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
152531 2006 YY47 24/12/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
152532 2007 AP20 10/01/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
152533 Aggas 2007 AL26 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
152534 2007 BZ7 24/01/2007 RAS A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
152535 2007 BR8 16/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
152536 4265 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
152537 2056 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
152538 3035 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
152539 3194 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
152540 4358 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
152541 1140 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
152542 3135 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
152543 3420 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
152544 4427 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
152545 4473 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
152546 4729 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
152547 5052 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
152548 5085 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
152549 1119 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
152550 2677 T-3 11/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
152551 3190 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
152552 3810 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
152553 4264 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
152554 4320 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
152555 1975 SD1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
152556 1980 FK4 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 6,3 km MPC · JPL
152557 1981 ED29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
152558 1990 SA 16/09/1990 Siding Spring R. H. McNaught AMO 1,4 km MPC · JPL
152559 Bodelschwingh 1990 TM13 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,5 km MPC · JPL
152560 1991 BN 19/01/1991 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
152561 1991 RB 04/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 560 m MPC · JPL
152562 1991 RO42 13/09/1991 Palomar A. Lowe 1,3 km MPC · JPL
152563 1992 BF 30/01/1992 Palomar K. J. Lawrence, E. F. Helin 270 m MPC · JPL
152564 1992 HF 24/04/1992 Kitt Peak Spacewatch 280 m MPC · JPL
152565 1992 SH11 28/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
152566 1993 FH17 17/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
152567 1993 FF32 19/03/1993 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
152568 1993 FN33 19/03/1993 La Silla UESAC 4,8 km MPC · JPL
152569 1993 FH50 19/03/1993 La Silla UESAC 1,1 km MPC · JPL
152570 1993 FL69 21/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
152571 1993 QG9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
152572 1993 TE23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
152573 1993 TG32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
152574 1994 CR9 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
152575 1994 GY 14/04/1994 Dynic A. Sugie AMO 1,4 km MPC · JPL
152576 1994 NR2 11/07/1994 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
152577 1994 PA10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
152578 1994 PU11 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
152579 1994 PJ37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
152580 1994 SL1 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
152581 1994 SE5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
152582 1994 SL6 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152583 1994 TF 04/10/1994 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 1,4 km MPC · JPL
152584 1994 UU5 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
152585 1994 WM7 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
152586 1994 WZ7 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152587 1994 XH4 04/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152588 1995 EY4 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152589 1995 ME3 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
152590 1995 OC1 30/07/1995 Ondřejov P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
152591 1995 QZ6 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
152592 1995 SK1 22/09/1995 Ondřejov L. Kotková 4,2 km MPC · JPL
152593 1995 SM40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
152594 1995 SV45 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
152595 1995 SA51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
152596 1995 SO70 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152597 1995 TP6 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152598 1995 TE7 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
152599 1995 UX10 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
152600 1995 US13 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL