Danh sách tiểu hành tinh/151601–151700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151601 2002 VJ47 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
151602 2002 VX47 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151603 2002 VG51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
151604 2002 VC61 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
151605 2002 VJ61 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151606 2002 VU61 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151607 2002 VV70 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151608 2002 VA73 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151609 2002 VZ74 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151610 2002 VU79 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151611 2002 VY80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151612 2002 VR84 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
151613 2002 VT91 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151614 2002 VS93 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151615 2002 VR97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151616 2002 VW99 13/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
151617 2002 VQ100 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
151618 2002 VZ102 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151619 2002 VB105 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151620 2002 VK108 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151621 2002 VH114 13/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
151622 2002 VX121 13/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
151623 2002 VF123 13/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
151624 2002 WS6 24/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
151625 2002 WP7 24/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
151626 2002 WQ9 24/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
151627 2002 WB12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
151628 2002 WA17 28/11/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
151629 2002 WP17 30/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151630 2002 WO19 24/11/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
151631 2002 XN 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151632 2002 XC4 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151633 2002 XL7 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151634 2002 XX19 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151635 2002 XY22 03/12/2002 Haleakala NEAT 870 m MPC · JPL
151636 2002 XO27 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151637 2002 XN28 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151638 2002 XV28 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151639 2002 XF31 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151640 2002 XC33 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151641 2002 XM38 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151642 2002 XG49 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
151643 2002 XH54 10/12/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
151644 2002 XB57 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151645 2002 XR60 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151646 2002 XA66 12/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
151647 2002 XC66 12/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151648 2002 XQ70 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151649 2002 XL71 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151650 2002 XN81 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151651 2002 XS88 14/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151652 2002 XF93 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151653 2002 XB94 03/12/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
151654 2002 XU95 05/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
151655 2002 XZ103 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151656 2002 XC115 10/12/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
151657 Finkbeiner 2002 XV115 11/12/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
151658 2002 YK 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
151659 Egerszegi 2002 YF3 25/12/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 1,8 km MPC · JPL
151660 2002 YC6 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
151661 2002 YF8 30/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151662 2002 YZ8 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151663 2002 YF10 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151664 2002 YJ12 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
151665 2002 YP19 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151666 2002 YS19 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151667 2002 YO23 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151668 2002 YY26 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151669 2002 YH27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151670 2002 YL27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151671 2002 YC29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151672 2003 AU 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151673 2003 AQ5 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151674 2003 AQ6 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
151675 2003 AW7 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151676 2003 AG10 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151677 2003 AB12 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151678 2003 AF16 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151679 2003 AE20 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
151680 2003 AZ23 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151681 2003 AR25 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151682 2003 AQ28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151683 2003 AE29 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151684 2003 AZ30 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151685 2003 AU35 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
151686 2003 AP39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151687 2003 AK42 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151688 2003 AQ46 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151689 2003 AM49 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151690 2003 AH53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151691 2003 AL53 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151692 2003 AU53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151693 2003 AH55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151694 2003 AS58 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
151695 2003 AB64 07/01/2003 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
151696 2003 AX65 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151697 Paolobattaini 2003 AF84 15/01/2003 Schiaparelli L. Buzzi, F. Bellini 1,1 km MPC · JPL
151698 2003 AH84 14/01/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
151699 2003 AA94 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151700 2003 BQ17 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL