Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/151501–151600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151501 2002 JW119 05/05/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
151502 2002 JK123 06/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
151503 2002 JA125 07/05/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
151504 2002 KQ9 30/05/2002 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
151505 2002 LG37 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151506 2002 LV57 11/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
151507 2002 MK1 18/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151508 2002 NW33 13/07/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
151509 2002 NK48 14/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
151510 2002 NW59 15/07/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
151511 2002 PL22 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
151512 2002 PW31 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
151513 2002 PW44 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151514 2002 PG52 08/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
151515 2002 PD61 11/08/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
151516 2002 PN78 11/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
151517 2002 PQ113 15/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151518 2002 PE133 14/08/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
151519 2002 QG36 30/08/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 1,8 km MPC · JPL
151520 2002 RL1 01/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
151521 2002 RB2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
151522 2002 RM17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
151523 2002 RG28 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
151524 2002 RZ45 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151525 2002 RA50 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
151526 2002 RU62 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151527 2002 RN67 03/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
151528 2002 RZ68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
151529 2002 RR80 05/09/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
151530 2002 RO93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
151531 2002 RU99 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151532 2002 RN101 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151533 2002 RB103 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151534 2002 RM104 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151535 2002 RS110 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151536 2002 RR122 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
151537 2002 RD132 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
151538 2002 RH139 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
151539 2002 RB180 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
151540 2002 SR14 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
151541 2002 SE19 27/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
151542 2002 SH25 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
151543 2002 SF35 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
151544 2002 SE47 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151545 2002 SH47 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151546 2002 SE49 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151547 2002 SF54 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151548 2002 SE58 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
151549 2002 TA5 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151550 2002 TV8 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
151551 2002 TR24 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151552 2002 TU27 02/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
151553 2002 TW27 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151554 2002 TF31 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151555 2002 TJ43 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151556 2002 TO52 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151557 2002 TM74 01/10/2002 Črni Vrh Črni Vrh 2,1 km MPC · JPL
151558 2002 TB75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
151559 2002 TP77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
151560 2002 TW82 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151561 2002 TE88 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151562 2002 TW100 04/10/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
151563 2002 TM135 04/10/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
151564 2002 TZ144 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
151565 2002 TH168 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151566 2002 TJ169 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
151567 2002 TW184 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151568 2002 TP189 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151569 2002 TU205 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151570 2002 TO215 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151571 2002 TC223 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151572 2002 TX223 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151573 2002 TM225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
151574 2002 TD226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
151575 2002 TD239 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
151576 2002 TJ242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
151577 2002 TX246 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
151578 2002 TQ249 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151579 2002 TQ255 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151580 2002 TJ257 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151581 2002 TG264 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151582 2002 TD273 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151583 2002 TL280 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151584 2002 TS297 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151585 2002 UO9 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
151586 2002 UK15 30/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
151587 2002 UT19 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
151588 2002 UG23 29/10/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 1,1 km MPC · JPL
151589 2002 UK40 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151590 Fan 2002 UR58 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
151591 2002 VW7 01/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
151592 2002 VX11 01/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
151593 2002 VL22 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151594 2002 VL31 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151595 2002 VA34 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151596 2002 VM34 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151597 2002 VZ36 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
151598 2002 VL37 04/11/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
151599 2002 VK40 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151600 2002 VG44 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL