Danh sách tiểu hành tinh/151401–151500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151401 2002 EC101 06/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151402 2002 EW105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
151403 2002 EV106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
151404 2002 ER107 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
151405 2002 EQ111 09/03/2002 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
151406 2002 EO115 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
151407 2002 EF116 11/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
151408 2002 EN121 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
151409 2002 EX125 12/03/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
151410 2002 EC126 12/03/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
151411 2002 EN131 13/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
151412 2002 EB137 12/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
151413 2002 EN137 12/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
151414 2002 EL139 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
151415 2002 ES140 12/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
151416 2002 ED145 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151417 2002 EA146 13/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,3 km MPC · JPL
151418 2002 ES146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
151419 2002 EA150 15/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
151420 2002 EK151 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
151421 2002 EW151 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
151422 2002 FH 16/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,5 km MPC · JPL
151423 2002 FS1 19/03/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 5,6 km MPC · JPL
151424 2002 FT1 19/03/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 6,7 km MPC · JPL
151425 2002 FT2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
151426 2002 FV2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
151427 2002 FF3 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151428 2002 FO10 17/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151429 2002 FT13 16/03/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
151430 Nemunas 2002 FC14 16/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,3 km MPC · JPL
151431 2002 FH14 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151432 2002 FN27 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151433 2002 FS28 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
151434 2002 FK38 30/03/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
151435 2002 FN39 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151436 2002 GK2 06/04/2002 Kleť Kleť Obs. 6,4 km MPC · JPL
151437 2002 GB7 12/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,2 km MPC · JPL
151438 2002 GL7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
151439 2002 GY8 14/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
151440 2002 GY14 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151441 2002 GT16 15/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151442 2002 GJ26 14/04/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
151443 2002 GH34 01/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
151444 2002 GR45 04/04/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
151445 2002 GW49 05/04/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
151446 2002 GU53 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
151447 2002 GZ54 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
151448 2002 GS77 09/04/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
151449 2002 GY77 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
151450 2002 GC86 10/04/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
151451 2002 GB101 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151452 2002 GX101 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
151453 2002 GT102 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
151454 2002 GP104 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
151455 2002 GL105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
151456 2002 GH106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
151457 2002 GX106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
151458 2002 GV108 11/04/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
151459 2002 GS109 11/04/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
151460 2002 GZ110 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
151461 2002 GB113 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
151462 2002 GJ119 12/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
151463 2002 GS121 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
151464 2002 GE128 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151465 2002 GX140 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
151466 2002 GL150 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151467 2002 GK153 12/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
151468 2002 GT154 13/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
151469 2002 GX154 13/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
151470 2002 GL160 15/04/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
151471 2002 GD161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
151472 2002 GJ167 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
151473 2002 GP168 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151474 2002 HZ2 16/04/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
151475 2002 HF11 21/04/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
151476 2002 HE13 22/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151477 2002 HG16 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
151478 2002 JR 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
151479 2002 JL4 05/05/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
151480 2002 JR4 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151481 2002 JV9 06/05/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
151482 2002 JM10 06/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151483 2002 JH16 07/05/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
151484 2002 JP16 06/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
151485 2002 JX17 07/05/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
151486 2002 JM22 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
151487 2002 JU22 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151488 2002 JG23 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
151489 2002 JE30 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
151490 2002 JL45 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
151491 2002 JU46 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
151492 2002 JS58 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
151493 2002 JE68 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
151494 2002 JU68 06/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
151495 2002 JM69 07/05/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
151496 2002 JC72 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
151497 2002 JD78 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
151498 2002 JM78 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151499 2002 JL97 06/05/2002 Kvistaberg UDAS 7,5 km MPC · JPL
151500 2002 JE108 14/05/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL