Danh sách tiểu hành tinh/151301–151400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151301 2002 CW82 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
151302 2002 CZ83 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151303 2002 CT84 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151304 2002 CJ85 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151305 2002 CW90 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151306 2002 CZ90 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
151307 2002 CJ92 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151308 2002 CO95 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151309 2002 CD97 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
151310 2002 CO98 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151311 2002 CA105 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151312 2002 CY105 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151313 2002 CN107 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
151314 2002 CF108 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
151315 2002 CQ115 08/02/2002 Needville Needville Obs. 4,7 km MPC · JPL
151316 2002 CE118 14/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
151317 2002 CH121 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151318 2002 CH123 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151319 2002 CT125 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
151320 2002 CQ131 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151321 2002 CY133 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151322 2002 CO136 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
151323 2002 CF138 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151324 2002 CG147 09/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
151325 2002 CN147 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151326 2002 CO149 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151327 2002 CG151 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151328 2002 CF163 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151329 2002 CO176 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151330 2002 CD178 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151331 2002 CH198 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151332 2002 CK202 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151333 2002 CF203 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151334 2002 CY213 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151335 2002 CH216 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151336 2002 CE217 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151337 2002 CM217 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
151338 2002 CM224 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
151339 2002 CT224 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
151340 2002 CE227 06/02/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
151341 2002 CK236 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
151342 2002 CV236 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
151343 2002 CM241 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151344 2002 CE246 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
151345 2002 CD247 15/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151346 2002 CK259 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
151347 2002 CP265 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
151348 2002 CJ270 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
151349 Stanleycooper 2002 CW270 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
151350 2002 CZ279 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
151351 Dalleore 2002 CS282 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
151352 2002 CK286 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151353 2002 CW291 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151354 2002 CW294 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
151355 2002 CH295 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151356 2002 CQ296 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151357 2002 CN304 15/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151358 2002 CY309 06/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
151359 2002 CG311 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151360 2002 CA312 15/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
151361 2002 CB312 12/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151362 Chenkegong 2002 CP313 11/02/2002 Nanchuan Q.-z. Ye 4,6 km MPC · JPL
151363 2002 CO314 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151364 2002 DN3 21/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151365 2002 DR6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
151366 2002 DK15 16/02/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
151367 2002 DM16 20/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
151368 2002 ET3 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,6 km MPC · JPL
151369 2002 EB4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,8 km MPC · JPL
151370 2002 EF5 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,9 km MPC · JPL
151371 2002 EK14 05/03/2002 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
151372 2002 EM15 05/03/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
151373 2002 EW16 06/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
151374 2002 EX19 09/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
151375 2002 EK22 10/03/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
151376 2002 EP26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
151377 2002 EY27 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151378 2002 EH43 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
151379 2002 ED45 10/03/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
151380 2002 EF47 12/03/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
151381 2002 EY49 12/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
151382 2002 EY50 12/03/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
151383 2002 EZ58 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151384 2002 EU59 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
151385 2002 EH62 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
151386 2002 EL63 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151387 2002 EF68 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151388 2002 EY69 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151389 2002 EZ69 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151390 2002 ED71 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
151391 2002 EM72 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
151392 2002 EJ78 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
151393 2002 ET79 11/03/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
151394 2002 EX79 12/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
151395 2002 ET83 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151396 2002 EM86 09/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
151397 2002 EF89 11/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151398 2002 EH89 11/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
151399 2002 EU90 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151400 2002 EW99 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL