Danh sách tiểu hành tinh/151201–151300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151201 2001 YT18 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151202 2001 YB23 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151203 2001 YV26 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
151204 2001 YV29 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151205 2001 YQ31 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151206 2001 YY33 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151207 2001 YS36 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151208 2001 YK37 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151209 2001 YP41 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151210 2001 YK43 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151211 2001 YX45 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
151212 2001 YD52 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151213 2001 YQ52 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151214 2001 YU52 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
151215 2001 YA53 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151216 2001 YW57 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151217 2001 YH61 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151218 2001 YY65 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151219 2001 YA66 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151220 2001 YU68 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151221 2001 YS76 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151222 2001 YJ91 17/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
151223 2001 YB96 18/12/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
151224 2001 YL96 18/12/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
151225 2001 YM99 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151226 2001 YB102 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
151227 2001 YR103 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151228 2001 YN106 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151229 2001 YB109 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
151230 2001 YG114 18/12/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
151231 2001 YT114 19/12/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
151232 2001 YM116 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151233 2001 YT122 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151234 2001 YX122 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151235 2001 YG124 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
151236 2001 YS128 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151237 2001 YR145 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151238 2001 YA153 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
151239 2001 YR155 20/12/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
151240 2001 YL157 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
151241 2002 AE 04/01/2002 Kleť Kleť Obs. 2,1 km MPC · JPL
151242 Hajós 2002 AH11 11/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 3,5 km MPC · JPL
151243 2002 AC20 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
151244 2002 AU23 06/01/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
151245 2002 AJ24 08/01/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
151246 2002 AK24 08/01/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
151247 2002 AX24 08/01/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
151248 2002 AA26 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
151249 2002 AX30 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
151250 2002 AN38 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
151251 2002 AE41 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151252 2002 AJ47 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
151253 2002 AS51 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151254 2002 AG55 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151255 2002 AK55 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151256 2002 AT57 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151257 2002 AT59 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
151258 2002 AT65 12/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151259 2002 AR69 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
151260 2002 AR79 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151261 2002 AT84 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151262 2002 AO88 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151263 2002 AX95 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151264 2002 AT101 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151265 2002 AO114 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151266 2002 AZ119 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151267 2002 AY124 11/01/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
151268 2002 AJ133 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151269 2002 AX138 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151270 2002 AF140 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151271 2002 AO146 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151272 2002 AG147 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151273 2002 AF149 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151274 2002 AE159 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151275 2002 AH181 05/01/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
151276 2002 AD182 05/01/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
151277 2002 AM182 05/01/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
151278 2002 AK183 06/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
151279 2002 AY184 08/01/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
151280 2002 AM188 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
151281 2002 AK193 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
151282 2002 AV195 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
151283 2002 AM202 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151284 2002 AK203 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
151285 2002 AQ208 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
151286 2002 BJ14 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
151287 2002 BQ22 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151288 2002 BV24 23/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151289 2002 BW31 18/01/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
151290 2002 CO7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
151291 2002 CV10 06/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
151292 2002 CD13 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,1 km MPC · JPL
151293 2002 CN26 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151294 2002 CV27 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151295 2002 CY33 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
151296 2002 CQ46 12/02/2002 Cordell-Lorenz D. T. Durig 7,3 km MPC · JPL
151297 2002 CE52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
151298 2002 CD67 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
151299 2002 CV77 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
151300 2002 CL81 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL