Danh sách tiểu hành tinh/152101–152200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152101 2004 RU101 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
152102 2004 RD107 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
152103 2004 RN109 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152104 2004 RX120 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
152105 2004 RM121 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
152106 2004 RJ146 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
152107 2004 RF149 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152108 2004 RK153 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
152109 2004 RE154 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
152110 2004 RS170 08/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
152111 2004 RA182 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
152112 2004 RJ192 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
152113 2004 RG207 11/09/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
152114 2004 RV209 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
152115 2004 RB210 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
152116 2004 RU224 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
152117 2004 RK242 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
152118 2004 RZ253 06/09/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
152119 2004 RN255 06/09/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
152120 2004 RL276 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
152121 2004 RA315 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
152122 2004 RT318 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
152123 2004 SU13 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
152124 2004 SX20 20/09/2004 Siding Spring SSS 6,4 km MPC · JPL
152125 2004 SR33 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152126 2004 SU56 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
152127 2004 TL25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
152128 2004 TF58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
152129 2004 TL99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
152130 2004 TZ116 05/10/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
152131 2004 TW117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
152132 2004 TG123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
152133 2004 TN126 07/10/2004 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
152134 2004 TR129 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
152135 2004 TC145 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
152136 2004 TW192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152137 2004 TE298 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
152138 2004 TU334 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
152139 2004 TA364 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
152140 2004 UO2 18/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
152141 2004 VZ61 06/11/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
152142 2005 JT 03/05/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
152143 2005 JK3 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
152144 2005 JZ17 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
152145 2005 JW112 09/05/2005 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
152146 Rosenlappin 2005 LJ15 09/06/2005 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
152147 2005 LD16 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152148 2005 MH1 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
152149 2005 MN21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152150 2005 MS33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
152151 2005 MC36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152152 2005 MY37 30/06/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
152153 2005 MD39 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152154 2005 MU44 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
152155 2005 MQ47 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152156 2005 MV50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152157 2005 NF11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
152158 2005 NY13 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
152159 2005 NE56 10/07/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
152160 2005 NX68 03/07/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
152161 2005 NH96 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
152162 2005 NQ96 07/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
152163 2005 NO97 08/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
152164 2005 NV100 02/07/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
152165 2005 OF 17/07/2005 RAS A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
152166 2005 OY3 26/07/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
152167 2005 OA4 26/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
152168 2005 OL4 27/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
152169 2005 OK5 28/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
152170 2005 OM12 29/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
152171 2005 OE14 30/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
152172 2005 OO14 31/07/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
152173 2005 OH21 28/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
152174 2005 OW22 29/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
152175 2005 OL26 29/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
152176 2005 PO3 06/08/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
152177 2005 PD15 04/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
152178 2005 QB4 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
152179 2005 QJ4 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
152180 2005 QP8 25/08/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
152181 2005 QU8 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
152182 2005 QZ8 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
152183 2005 QK9 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
152184 2005 QV11 22/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
152185 2005 QY16 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
152186 2005 QC27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152187 2005 QY32 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
152188 Morricone 2005 QP51 27/08/2005 CAOS F. Mallia, A. Maury 2,2 km MPC · JPL
152189 2005 QX55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152190 2005 QZ56 29/08/2005 Vicques M. Ory 3,7 km MPC · JPL
152191 2005 QP59 25/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
152192 2005 QL60 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
152193 2005 QQ63 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
152194 2005 QZ64 26/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
152195 2005 QV79 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
152196 2005 QK85 30/08/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
152197 2005 QY85 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
152198 2005 QN100 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
152199 2005 QG104 27/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
152200 2005 QD112 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL