Danh sách tiểu hành tinh/150501–150600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150501 2000 QU125 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
150502 2000 QZ169 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
150503 2000 QR171 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
150504 2000 QT190 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
150505 2000 QR196 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150506 2000 QZ201 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
150507 2000 QY209 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
150508 2000 QT220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
150509 2000 QK237 27/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
150510 2000 QQ247 28/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
150511 2000 QU252 29/08/2000 La Silla C. Barbieri 2,8 km MPC · JPL
150512 2000 QQ254 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
150513 2000 RL17 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150514 2000 RQ25 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
150515 2000 RA30 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
150516 2000 RD32 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
150517 2000 RF54 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150518 2000 RK85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
150519 2000 RR89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150520 Dong 2000 RF107 03/09/2000 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
150521 2000 SK1 18/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150522 2000 SU14 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
150523 2000 SH15 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150524 2000 SY21 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
150525 2000 SQ32 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
150526 2000 SW43 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150527 2000 SY45 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
150528 2000 SF47 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
150529 2000 SK49 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150530 2000 SN50 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150531 2000 SR50 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150532 2000 SQ53 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150533 2000 SE57 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150534 2000 SK57 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
150535 2000 SH62 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150536 2000 SG77 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
150537 2000 SV77 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
150538 2000 SZ102 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
150539 2000 SS128 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150540 2000 SR133 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150541 2000 ST142 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150542 2000 SW157 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
150543 2000 ST161 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
150544 2000 SG164 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150545 2000 SR166 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
150546 2000 SD168 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
150547 2000 ST174 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150548 2000 SE176 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150549 2000 SQ181 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
150550 2000 SV182 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
150551 2000 SY193 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150552 2000 SC194 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
150553 2000 SM196 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150554 2000 SS204 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
150555 2000 SK206 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150556 2000 ST206 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
150557 2000 SQ215 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150558 2000 SY235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150559 2000 SA236 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
150560 2000 SF246 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
150561 2000 SL246 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
150562 2000 SR249 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150563 2000 ST276 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
150564 2000 SV284 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
150565 2000 SY305 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
150566 2000 SG313 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150567 2000 SO336 26/09/2000 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
150568 2000 SC341 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
150569 2000 ST348 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
150570 2000 SE352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
150571 2000 SE368 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
150572 2000 TQ10 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
150573 2000 TK34 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
150574 2000 TR36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
150575 2000 TM41 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
150576 2000 TP49 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150577 2000 UQ19 26/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
150578 2000 UU20 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
150579 2000 UJ21 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
150580 2000 UY39 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
150581 2000 UE68 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
150582 2000 UP69 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
150583 2000 UH75 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
150584 2000 VC45 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
150585 2000 WN9 22/11/2000 Bisei SG Center BATTeRS 6,4 km MPC · JPL
150586 2000 WQ16 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
150587 2000 WF26 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
150588 2000 WS26 25/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
150589 2000 WV41 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150590 2000 WQ75 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
150591 2000 WF94 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
150592 2000 WG99 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150593 2000 WM129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
150594 2000 WY129 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
150595 2000 WK132 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150596 2000 WE136 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150597 2000 WA140 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150598 2000 WS145 22/11/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
150599 2000 WK161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
150600 2000 WB175 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL