Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/150401–150500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150401 2000 EZ74 11/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
150402 2000 EM75 10/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
150403 2000 EV100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
150404 2000 EK129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
150405 2000 EN132 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150406 2000 EW136 12/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150407 2000 EH151 05/03/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
150408 2000 EZ157 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
150409 2000 EV172 01/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
150410 2000 ES196 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150411 2000 FW6 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
150412 2000 FT18 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150413 2000 FN21 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150414 2000 FA23 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150415 2000 FR27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
150416 2000 FU52 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
150417 2000 FX56 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150418 2000 FK64 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150419 2000 GX 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
150420 2000 GH6 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
150421 2000 GA14 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150422 2000 GC15 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150423 2000 GN17 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150424 2000 GA18 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150425 2000 GB35 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
150426 2000 GR40 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
150427 2000 GK41 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150428 2000 GL46 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150429 2000 GR46 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150430 2000 GG49 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150431 2000 GZ49 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
150432 2000 GV56 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150433 2000 GY75 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150434 2000 GV83 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150435 2000 GT98 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150436 2000 GE99 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150437 2000 GM101 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150438 2000 GG117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
150439 2000 GZ117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
150440 2000 GR118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
150441 2000 GU118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
150442 2000 GN127 10/04/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
150443 2000 GT139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
150444 2000 GH146 12/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150445 2000 GD161 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
150446 2000 GM164 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150447 2000 GD173 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150448 2000 GJ176 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
150449 2000 HF1 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
150450 2000 HK2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
150451 2000 HC10 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150452 2000 HM39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
150453 2000 HH46 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150454 2000 HX52 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150455 2000 HC54 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150456 2000 HX55 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
150457 2000 HG66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
150458 2000 HR68 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
150459 2000 HO82 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150460 2000 HG88 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150461 2000 HY89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150462 2000 JX1 02/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150463 2000 JA9 01/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150464 2000 JH11 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150465 2000 JD12 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150466 2000 JP34 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150467 2000 JC64 10/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150468 2000 JY83 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150469 2000 KV4 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150470 2000 KT28 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150471 2000 KH55 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150472 2000 KM73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
150473 2000 KE83 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
150474 2000 LV32 04/06/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150475 2000 NJ15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
150476 2000 NT22 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150477 2000 OQ21 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
150478 2000 OS26 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150479 2000 OS40 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
150480 2000 OM46 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150481 2000 OR60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
150482 2000 PR3 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150483 2000 PQ4 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
150484 2000 PM29 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150485 2000 QF2 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150486 2000 QT11 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
150487 2000 QY11 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
150488 2000 QJ14 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
150489 2000 QS43 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150490 2000 QD44 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150491 2000 QN45 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
150492 2000 QZ70 26/08/2000 Prescott P. G. Comba 2,8 km MPC · JPL
150493 2000 QV77 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
150494 2000 QL80 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150495 2000 QO88 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
150496 2000 QD94 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
150497 2000 QM96 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
150498 2000 QV111 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
150499 2000 QV117 29/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,5 km MPC · JPL
150500 2000 QD125 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL