Danh sách tiểu hành tinh/150601–150700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150601 2000 WR181 23/11/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
150602 2000 WV183 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
150603 2000 XV3 01/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150604 2000 XY8 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
150605 2000 XV11 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150606 2000 XN30 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
150607 2000 XT32 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150608 2000 XG40 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
150609 2000 XY44 08/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
150610 2000 YY10 22/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
150611 2000 YR12 23/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
150612 2000 YJ36 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
150613 2000 YF39 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
150614 2000 YA42 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150615 2000 YS42 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150616 2000 YV43 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
150617 2000 YM53 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
150618 2000 YO64 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
150619 2000 YM69 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150620 2000 YM71 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
150621 2000 YA79 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150622 2000 YD81 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
150623 2000 YF110 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150624 2000 YF125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
150625 2000 YN130 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
150626 2001 AG7 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
150627 2001 AU26 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
150628 2001 AX32 04/01/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
150629 2001 AU40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
150630 2001 AQ45 15/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150631 2001 AK48 15/01/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL
150632 2001 BY6 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150633 2001 BE8 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150634 2001 BY25 20/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
150635 2001 BM40 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150636 2001 BR50 27/01/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 7,5 km MPC · JPL
150637 2001 BL55 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
150638 2001 BO80 20/01/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
150639 2001 CX8 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150640 2001 CQ20 03/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
150641 2001 CU25 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
150642 2001 CZ31 03/02/2001 Mauna Kea C. Veillet cubewano ( 293 km MPC · JPL
150643 2001 CB39 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
150644 2001 DR27 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150645 2001 DF35 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
150646 2001 DX36 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150647 2001 DU71 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
150648 2001 DA74 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
150649 2001 DK88 25/02/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
150650 2001 DN91 20/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
150651 2001 DR94 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
150652 2001 DG98 17/02/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
150653 2001 DT100 16/02/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
150654 2001 DR105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
150655 2001 EO2 01/03/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
150656 2001 EE6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
150657 2001 EJ21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
150658 2001 FN39 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
150659 2001 FY74 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150660 2001 FG106 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150661 2001 FU188 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
150662 2001 HG37 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150663 2001 JN6 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
150664 2001 KQ18 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150665 2001 KE22 17/05/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
150666 2001 KH41 23/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150667 2001 KV66 30/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
150668 2001 MP4 17/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
150669 2001 MZ9 23/06/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
150670 2001 MX17 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
150671 2001 MZ20 26/06/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
150672 2001 MJ28 24/06/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
150673 2001 NW4 13/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
150674 2001 NK12 13/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
150675 2001 NF16 14/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
150676 2001 OY1 18/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
150677 2001 OP8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
150678 2001 OY8 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
150679 2001 OB10 19/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
150680 2001 OZ42 22/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
150681 2001 OX47 16/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
150682 2001 OS49 17/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
150683 2001 OE51 21/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
150684 2001 OB60 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
150685 2001 OP62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
150686 2001 OR62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
150687 2001 OR65 28/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
150688 2001 OJ67 26/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
150689 2001 OP69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
150690 2001 OO74 29/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
150691 2001 OW86 29/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
150692 2001 OL89 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150693 2001 OH95 30/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
150694 2001 OM96 24/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
150695 2001 OJ98 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
150696 2001 OE102 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
150697 2001 PS2 03/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
150698 2001 PG7 11/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
150699 2001 PU8 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
150700 2001 PB20 10/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL