Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/150001–150100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150001 2005 UJ151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
150002 2005 UZ155 26/10/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
150003 2005 UH159 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
150004 2005 UG163 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
150005 2005 UG166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
150006 2005 UO200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
150007 2005 UD204 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
150008 2005 UD216 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
150009 2005 UY216 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
150010 2005 UJ217 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
150011 2005 UO231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
150012 2005 UQ241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
150013 2005 UU254 22/10/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
150014 2005 UC343 31/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
150015 2005 UD350 27/10/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
150016 2005 UB353 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
150017 2005 UY382 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
150018 2005 UF386 30/10/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
150019 2005 UB398 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150020 2005 UQ402 28/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
150021 2005 UB448 30/10/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
150022 2005 UB485 22/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
150023 2005 UK493 25/10/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
150024 2005 UM493 25/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
150025 2005 VD6 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
150026 2005 VU6 06/11/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
150027 2005 VB13 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
150028 2005 VH33 10/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
150029 2005 VR34 03/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
150030 2005 VD60 05/11/2005 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
150031 2005 VC97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
150032 2005 VE98 07/11/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150033 2005 VQ106 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
150034 2005 VZ115 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
150035 Williamson 2005 WO 20/11/2005 Wrightwood J. W. Young 3,5 km MPC · JPL
150036 2005 WD3 20/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
150037 2005 WX4 19/11/2005 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
150038 2005 WL19 24/11/2005 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
150039 2005 WZ159 30/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
150040 2005 WJ163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
150041 2005 WO163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
150042 2005 WK179 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
150043 2005 WA185 29/11/2005 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
150044 2005 WX187 29/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
150045 2005 WC194 29/11/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
150046 Cynthiaconrad 2005 XK107 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
150047 2005 YB17 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
150048 2005 YV94 23/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
150049 2006 OE1 19/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 3,8 km MPC · JPL
150050 2006 PT12 13/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
150051 2006 QM10 21/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
150052 2006 QO10 21/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 2,0 km MPC · JPL
150053 2006 QW54 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
150054 2006 QO62 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150055 2006 QM113 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150056 2006 QN137 30/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 2,1 km MPC · JPL
150057 2006 QT144 28/08/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
150058 2006 QJ147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
150059 2006 QA169 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
150060 2006 RL4 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
150061 2006 RE10 13/09/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
150062 2006 RN17 14/09/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
150063 2006 RA40 12/09/2006 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
150064 2006 RJ41 14/09/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
150065 2006 RG48 14/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
150066 2006 SN7 16/09/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
150067 2006 SJ8 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
150068 2006 SK12 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
150069 2006 SW55 18/09/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
150070 2006 SJ61 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
150071 2006 SZ110 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
150072 2006 SL154 20/09/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
150073 2006 SK181 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
150074 2006 SX191 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
150075 2006 SP223 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
150076 2006 ST282 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
150077 2006 SE356 30/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
150078 2006 TV42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
150079 2006 TM71 11/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
150080 2006 UV9 16/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
150081 Steindl 2006 UH109 19/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
150082 2006 UZ255 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
150083 2006 VD71 11/11/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
150084 2006 WN11 16/11/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150085 2006 WQ14 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
150086 2006 WW61 17/11/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
150087 2006 WC175 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
150088 2006 XY16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
150089 2006 XL30 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
150090 2006 XA61 15/12/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150091 2006 YQ35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
150092 4156 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
150093 4197 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
150094 6845 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
150095 1235 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
150096 3023 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
150097 4319 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
150098 5086 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
150099 1137 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
150100 1229 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL