Danh sách tiểu hành tinh/150101–150200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150101 2428 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
150102 3503 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
150103 4262 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
150104 5007 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
150105 5062 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
150106 5084 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
150107 1978 VL4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
150108 1979 QG3 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,2 km MPC · JPL
150109 1981 EA17 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
150110 1981 EA30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
150111 1991 TK15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 2,4 km MPC · JPL
150112 1991 TY15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
150113 1991 VX4 04/11/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,0 km MPC · JPL
150114 1991 VA11 05/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
150115 1992 SB3 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
150116 1993 FE33 19/03/1993 La Silla UESAC 1,0 km MPC · JPL
150117 1993 FF43 19/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
150118 Petersberg 1993 SZ2 18/09/1993 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,1 km MPC · JPL
150119 1993 TM10 13/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
150120 1993 TS24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
150121 1994 AB5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
150122 1994 CC2 12/02/1994 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
150123 1994 PY6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
150124 1994 PU22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 920 m MPC · JPL
150125 1994 PQ29 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
150126 1994 SD8 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
150127 1994 SD9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
150128 1994 UP7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
150129 Besshi 1994 VK7 08/11/1994 Kuma Kogen A. Nakamura 1,5 km MPC · JPL
150130 1995 AN2 08/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
150131 1995 BO7 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
150132 1995 DK9 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
150133 1995 OG16 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
150134 1995 SP48 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
150135 1995 UH8 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
150136 1995 VW4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150137 1995 VV14 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
150138 1995 WR1 16/11/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,8 km MPC · JPL
150139 1995 WW38 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
150140 1995 YF6 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
150141 1995 YE7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150142 1995 YQ7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
150143 1996 AC7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
150144 1996 AV11 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
150145 Uvic 1996 BH1 23/01/1996 NRC-DAO D. D. Balam 7,5 km MPC · JPL
150146 1996 ES9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
150147 1996 EO10 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
150148 1996 FX3 20/03/1996 Haleakala AMOS 1,0 km MPC · JPL
150149 1996 JF11 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
150150 1996 TV23 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
150151 1996 TY29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
150152 1996 VL16 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
150153 1997 AB 01/01/1997 Prescott P. G. Comba 3,0 km MPC · JPL
150154 1997 EG16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
150155 1997 EJ32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
150156 1997 EM32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150157 1997 GX25 11/04/1997 Ondřejov P. Pravec 3,1 km MPC · JPL
150158 1997 HG2 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
150159 1997 JW1 01/05/1997 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
150160 1997 OF2 30/07/1997 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
150161 1997 PE5 11/08/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
150162 1997 SO 20/09/1997 Ondřejov L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
150163 1997 ST26 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
150164 1997 TP5 02/10/1997 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
150165 1997 UG9 29/10/1997 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
150166 1997 WS1 21/11/1997 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
150167 1997 XB1 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
150168 1998 BJ27 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
150169 1998 BG39 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
150170 1998 BW45 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
150171 1998 DV19 26/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
150172 1998 DV25 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
150173 1998 DO28 26/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
150174 1998 DU32 25/02/1998 Xinglong SCAP 6,6 km MPC · JPL
150175 1998 ED11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
150176 1998 EL20 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
150177 1998 FR 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
150178 1998 FX8 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
150179 1998 FN15 27/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,2 km MPC · JPL
150180 1998 FT15 28/03/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
150181 1998 FR24 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150182 1998 GM7 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
150183 1998 HL6 21/04/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
150184 1998 HK28 23/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
150185 1998 HO144 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
150186 1998 KF43 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
150187 1998 MH7 21/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
150188 1998 MT16 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
150189 1998 MV38 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
150190 1998 QB5 22/08/1998 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
150191 1998 QL45 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150192 1998 QY56 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150193 1998 QG88 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150194 1998 QB100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
150195 1998 QT100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
150196 1998 RA4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150197 1998 RS9 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
150198 1998 RE25 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150199 1998 RX34 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150200 1998 RR45 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL