Danh sách tiểu hành tinh/149001–149100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149001 2001 YJ136 22/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149002 2001 YM139 24/12/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
149003 2002 AB1 04/01/2002 Črni Vrh Črni Vrh 3,5 km MPC · JPL
149004 2002 AR11 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
149005 2002 AY15 04/01/2002 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
149006 2002 AS16 04/01/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
149007 2002 AJ32 08/01/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
149008 2002 AW36 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149009 2002 AG42 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
149010 2002 AX43 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
149011 2002 AR44 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149012 2002 AA45 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
149013 2002 AL46 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
149014 2002 AQ46 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
149015 2002 AY52 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
149016 2002 AP61 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149017 2002 AU61 11/01/2002 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
149018 2002 AL75 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
149019 2002 AC82 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149020 2002 AL87 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
149021 2002 AS95 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
149022 2002 AB109 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149023 2002 AR115 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149024 2002 AH119 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
149025 2002 AU123 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
149026 2002 AR124 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149027 2002 AR125 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149028 2002 AU128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
149029 2002 AW149 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149030 2002 AB155 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
149031 2002 AL156 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
149032 2002 AB163 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
149033 2002 AA169 15/01/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
149034 2002 AH169 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
149035 2002 AV170 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
149036 2002 AM176 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
149037 2002 AW176 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
149038 2002 AA178 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149039 2002 AZ193 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
149040 2002 AG194 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
149041 2002 AM198 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149042 2002 AQ199 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
149043 2002 AT208 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149044 2002 BV3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
149045 2002 BE4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
149046 2002 BU11 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
149047 2002 BE15 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149048 2002 BP15 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149049 2002 BP16 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
149050 2002 BN24 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
149051 2002 CU7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
149052 2002 CK12 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
149053 2002 CW12 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,0 km MPC · JPL
149054 2002 CS16 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149055 2002 CK18 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149056 2002 CF20 04/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
149057 2002 CC30 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
149058 2002 CU32 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
149059 2002 CB35 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149060 2002 CA51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
149061 2002 CA57 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149062 2002 CK59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
149063 2002 CL59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
149064 2002 CW63 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149065 2002 CV68 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
149066 2002 CW68 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
149067 2002 CA70 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
149068 2002 CS71 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149069 2002 CD72 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
149070 2002 CM72 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149071 2002 CP72 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
149072 2002 CV76 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149073 2002 CA78 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
149074 2002 CN78 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149075 2002 CK79 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149076 2002 CG80 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149077 2002 CX81 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
149078 2002 CB85 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
149079 2002 CQ85 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
149080 2002 CK88 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149081 2002 CK89 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
149082 2002 CQ93 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
149083 2002 CD95 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149084 2002 CE100 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149085 2002 CT112 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149086 2002 CM116 15/02/2002 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 3,7 km MPC · JPL
149087 2002 CC122 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
149088 2002 CJ122 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149089 2002 CA131 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149090 2002 CL132 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149091 2002 CW136 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
149092 2002 CH144 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149093 2002 CK145 09/02/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
149094 2002 CT155 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
149095 2002 CQ156 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
149096 2002 CS158 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
149097 2002 CO159 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
149098 2002 CY164 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149099 2002 CA173 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
149100 2002 CH174 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL