Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/149801–149900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149801 2005 JC133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
149802 2005 JR148 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149803 2005 KX12 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
149804 2005 KC13 22/05/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
149805 2005 LP13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
149806 2005 LL22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149807 2005 LY32 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149808 2005 LZ32 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
149809 2005 MB2 26/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
149810 2005 MT2 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
149811 2005 MZ8 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
149812 2005 MN26 28/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
149813 2005 MJ32 28/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
149814 2005 MF34 29/06/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
149815 2005 MG34 29/06/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
149816 2005 MS37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
149817 2005 MP41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
149818 2005 MD49 29/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
149819 2005 NJ 01/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
149820 2005 NY 01/07/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
149821 2005 NE9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
149822 2005 NM11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
149823 2005 NN27 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
149824 2005 ND30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
149825 2005 NK39 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
149826 2005 NN39 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
149827 2005 NQ58 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
149828 2005 NZ62 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
149829 2005 NP65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149830 2005 NK99 10/07/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
149831 2005 NG101 12/07/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
149832 2005 OS6 28/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149833 2005 OO11 28/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149834 2005 OT14 31/07/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
149835 2005 OR15 29/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
149836 2005 OO19 28/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
149837 2005 OX20 28/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149838 2005 OZ21 29/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
149839 2005 OP27 31/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
149840 2005 PO1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
149841 2005 PT2 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149842 2005 PP6 09/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
149843 2005 PX15 04/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149844 2005 PC18 08/08/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
149845 2005 PE20 15/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
149846 2005 PY20 15/08/2005 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
149847 2005 QO1 22/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
149848 2005 QX3 24/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149849 2005 QH6 24/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
149850 2005 QN8 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149851 2005 QS9 24/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
149852 2005 QB10 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 5,5 km MPC · JPL
149853 2005 QX26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
149854 2005 QF31 22/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149855 2005 QZ40 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
149856 2005 QG46 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149857 2005 QT52 27/08/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
149858 2005 QS53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149859 2005 QA55 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
149860 2005 QA56 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
149861 2005 QA63 26/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
149862 2005 QR72 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
149863 2005 QP74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
149864 2005 QE83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
149865 Michelhernandez 2005 QS88 29/08/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 3,8 km MPC · JPL
149866 2005 QV90 25/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
149867 2005 QX90 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149868 2005 QH95 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149869 2005 QF106 27/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
149870 2005 QT121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149871 2005 QQ137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149872 2005 QL140 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
149873 2005 QA144 26/08/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
149874 2005 QN146 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
149875 2005 QB149 31/08/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149876 2005 QL157 30/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
149877 2005 QK158 26/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
149878 2005 QH164 31/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
149879 2005 QB178 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
149880 2005 QV178 29/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
149881 2005 RZ 01/09/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
149882 2005 RM4 06/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
149883 2005 RT4 01/09/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
149884 Radebeul 2005 RD9 09/09/2005 Radebeul M. Fiedler 5,1 km MPC · JPL
149885 2005 RV11 11/09/2005 Junk Bond D. Healy 2,0 km MPC · JPL
149886 2005 RX20 01/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
149887 2005 RA22 06/09/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
149888 2005 RK23 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149889 2005 RT23 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
149890 2005 RV23 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
149891 2005 RG27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
149892 2005 RA29 11/09/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
149893 2005 RD30 09/09/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
149894 2005 RD33 14/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
149895 2005 RN44 14/09/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
149896 2005 SD1 23/09/2005 Junk Bond D. Healy 3,7 km MPC · JPL
149897 2005 ST7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
149898 2005 SG8 25/09/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
149899 2005 SC20 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149900 2005 SK24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL