Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/148801–148900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148801 2001 UR93 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
148802 2001 UO98 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148803 2001 US99 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148804 2001 UX101 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148805 2001 UU103 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148806 2001 UW106 20/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
148807 2001 UM108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148808 2001 US108 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148809 2001 UP110 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148810 2001 UX112 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148811 2001 UX114 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148812 2001 UN115 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
148813 2001 UY116 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148814 2001 UK117 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148815 2001 UD118 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148816 2001 UB124 22/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
148817 2001 UN125 22/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
148818 2001 UT125 22/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
148819 2001 UO126 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148820 2001 UW127 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148821 2001 UV130 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148822 2001 UQ132 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148823 2001 UR141 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148824 2001 UY144 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148825 2001 UA145 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148826 2001 UJ153 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148827 2001 UV154 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
148828 2001 UZ158 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148829 2001 UD167 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
148830 2001 UL169 19/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148831 2001 UN169 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
148832 2001 UA176 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
148833 2001 UY177 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148834 2001 UF192 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148835 2001 UQ192 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
148836 2001 UN196 18/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
148837 2001 UK210 21/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
148838 2001 UP214 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148839 2001 UK218 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
148840 2001 VD7 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148841 2001 VL11 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148842 2001 VG13 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148843 2001 VZ16 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148844 2001 VA22 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
148845 2001 VE22 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148846 2001 VK22 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148847 2001 VY23 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148848 2001 VY24 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148849 2001 VF25 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148850 2001 VC27 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148851 2001 VR29 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148852 2001 VL31 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148853 2001 VJ34 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148854 2001 VP36 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148855 2001 VS38 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148856 2001 VU50 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148857 2001 VU52 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148858 2001 VH56 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
148859 2001 VC57 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148860 2001 VK59 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148861 2001 VL60 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148862 2001 VD66 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148863 2001 VV66 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148864 2001 VP72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
148865 2001 VF76 15/11/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,3 km MPC · JPL
148866 2001 VQ81 15/11/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
148867 2001 VR88 15/11/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
148868 2001 VV90 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148869 2001 VL99 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148870 2001 VE103 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148871 2001 VC113 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148872 2001 VM114 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148873 2001 VV115 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148874 2001 VH116 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148875 2001 VZ116 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148876 2001 VS119 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148877 2001 VA124 10/11/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
148878 2001 VC124 11/11/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
148879 2001 VU125 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148880 2001 WL5 17/11/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
148881 2001 WM7 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
148882 2001 WQ9 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148883 2001 WP11 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148884 2001 WO14 20/11/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,1 km MPC · JPL
148885 2001 WV15 24/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148886 2001 WC19 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148887 2001 WQ19 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148888 2001 WJ20 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148889 2001 WL29 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148890 2001 WO30 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148891 2001 WZ30 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148892 2001 WY32 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148893 2001 WP34 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148894 2001 WX34 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148895 2001 WE38 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148896 2001 WQ42 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148897 2001 WN56 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148898 2001 WT57 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148899 2001 WD60 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148900 2001 WO61 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL