Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/149701–149800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149701 2004 HD43 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149702 2004 HF50 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149703 2004 HS52 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149704 2004 HR53 25/04/2004 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
149705 2004 HC56 24/04/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
149706 2004 HY56 27/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149707 2004 HA63 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
149708 2004 HB65 16/04/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
149709 2004 JM6 09/05/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149710 2004 JG8 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
149711 2004 JD10 10/05/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
149712 2004 JF10 10/05/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
149713 2004 JK10 10/05/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
149714 2004 JZ14 09/05/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
149715 2004 JT15 10/05/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
149716 2004 JQ18 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149717 2004 JP19 13/05/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
149718 2004 JF20 14/05/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
149719 2004 JS22 10/05/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
149720 2004 JH27 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149721 2004 JZ29 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149722 2004 JB30 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149723 2004 JJ30 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149724 2004 JK32 14/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
149725 2004 JO34 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149726 2004 JN35 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
149727 2004 JO54 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
149728 Klostermann 2004 KR1 19/05/2004 Kleť KLENOT 2,3 km MPC · JPL
149729 2004 KA4 16/05/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149730 2004 KG5 16/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
149731 2004 KH13 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
149732 2004 KU15 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149733 2004 LL7 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149734 2004 LV8 12/06/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149735 2004 LC11 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
149736 2004 LH24 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
149737 2004 LS29 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
149738 2004 NH2 09/07/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
149739 2004 ND5 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149740 2004 NL6 11/07/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
149741 2004 NQ12 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149742 2004 NF13 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
149743 2004 ND16 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
149744 2004 NO17 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
149745 2004 NR22 11/07/2004 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
149746 2004 NW30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
149747 2004 OT2 16/07/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
149748 2004 OY2 16/07/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
149749 2004 OQ4 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
149750 2004 OE5 16/07/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
149751 2004 OW7 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149752 2004 OE10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
149753 2004 PH12 07/08/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
149754 2004 PR12 07/08/2004 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
149755 2004 PE18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
149756 2004 PC28 05/08/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
149757 2004 PO55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
149758 2004 PY62 10/08/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
149759 2004 PR69 07/08/2004 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
149760 2004 PR71 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149761 2004 PT72 08/08/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
149762 2004 PE73 08/08/2004 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
149763 2004 PH75 08/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
149764 2004 PT98 08/08/2004 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
149765 2004 PM106 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
149766 2004 PH110 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149767 2004 QF2 19/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
149768 2004 QP2 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
149769 2004 QM9 21/08/2004 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
149770 2004 QO10 21/08/2004 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
149771 2004 RP22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
149772 2004 RN27 06/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 8,3 km MPC · JPL
149773 2004 RE37 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149774 2004 RH107 09/09/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
149775 2004 RV121 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
149776 2004 RU152 10/09/2004 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
149777 2004 RX208 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
149778 2004 RQ215 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
149779 2004 RY255 06/09/2004 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
149780 2004 RN313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
149781 2004 RV321 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149782 2004 RZ343 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
149783 2004 TH87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
149784 2004 TM221 07/10/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
149785 2005 BW5 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149786 2005 EG28 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
149787 2005 ER94 10/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
149788 2005 EY323 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
149789 2005 GS5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149790 2005 GK20 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
149791 2005 GU23 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
149792 2005 GW24 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149793 2005 GO126 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
149794 2005 GS144 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
149795 2005 GG153 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
149796 2005 HH7 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
149797 2005 JR29 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149798 2005 JH34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149799 2005 JL45 06/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
149800 2005 JR104 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL