Danh sách tiểu hành tinh/150801–150900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150801 2001 RF78 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
150802 2001 RW81 14/09/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
150803 2001 RL83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
150804 2001 RC88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
150805 2001 RP88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
150806 2001 RW91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
150807 2001 RT95 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
150808 2001 RZ100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150809 2001 RM103 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150810 2001 RN105 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150811 2001 RX110 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
150812 2001 RA111 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
150813 2001 RK113 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150814 2001 RB114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150815 2001 RH114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150816 2001 RS119 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150817 2001 RN126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150818 2001 RZ126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150819 2001 RD127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150820 2001 RV127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150821 2001 RM131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150822 2001 RY142 14/09/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
150823 2001 SZ2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
150824 2001 SL3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
150825 2001 SR8 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
150826 2001 SZ19 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150827 2001 SL20 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150828 2001 SJ21 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150829 2001 SE24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150830 2001 SQ25 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150831 2001 SP28 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150832 2001 SM30 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150833 2001 SE32 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150834 2001 SZ32 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150835 2001 SE34 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150836 2001 SM34 16/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
150837 2001 SE40 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150838 2001 SW45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150839 2001 SD47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150840 2001 SF47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150841 2001 SH52 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150842 2001 SO55 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150843 2001 SB58 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
150844 2001 SN66 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150845 2001 SE68 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150846 2001 SH69 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150847 2001 SL69 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
150848 2001 SE74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
150849 2001 SZ87 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150850 2001 SB92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150851 2001 SY92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150852 2001 SD99 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150853 2001 SL107 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150854 2001 SG110 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
150855 2001 SW111 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
150856 2001 SS112 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
150857 2001 SF120 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150858 2001 SH130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150859 2001 SK130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150860 2001 SW137 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150861 2001 SP140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150862 2001 SW140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150863 2001 SY140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150864 2001 SY147 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150865 2001 SZ149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150866 2001 SS158 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150867 2001 SS163 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150868 2001 SK176 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150869 2001 SH192 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150870 2001 SP193 19/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
150871 2001 SM200 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150872 2001 ST201 19/09/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
150873 2001 SX206 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150874 2001 SG209 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150875 2001 SD213 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150876 2001 SA220 19/09/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
150877 2001 SK226 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
150878 2001 SE227 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150879 2001 SQ233 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150880 2001 SR234 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150881 2001 SB237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150882 2001 SY238 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150883 2001 SE242 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150884 2001 SY242 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
150885 2001 SF244 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150886 2001 SK248 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150887 2001 SY248 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150888 2001 SD254 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150889 2001 ST257 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150890 2001 SN267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
150891 2001 SQ272 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150892 2001 SA278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
150893 2001 SK278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
150894 2001 SV278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
150895 2001 SU282 22/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
150896 2001 SC290 29/09/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
150897 2001 SU292 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150898 2001 SW304 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150899 2001 SJ307 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
150900 2001 SL315 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL