Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/149601–149700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149601 2004 DJ13 16/02/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
149602 2004 DS15 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
149603 2004 DG16 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149604 2004 DS20 17/02/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
149605 2004 DO23 18/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
149606 2004 DQ28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
149607 2004 DJ38 19/02/2004 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
149608 2004 DK45 25/02/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,7 km MPC · JPL
149609 2004 DK49 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
149610 2004 DT61 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149611 2004 DK77 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149612 2004 EO7 12/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149613 2004 EL8 13/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
149614 2004 EP11 10/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
149615 2004 EX11 11/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
149616 2004 EN13 11/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
149617 2004 EK16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
149618 2004 EJ20 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149619 2004 EY21 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
149620 2004 EM27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
149621 2004 EJ32 15/03/2004 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
149622 2004 EP33 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149623 2004 EU36 13/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
149624 2004 EC37 13/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
149625 2004 EK41 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149626 2004 EG43 15/03/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
149627 2004 ES51 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149628 2004 EC56 14/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
149629 2004 EQ56 14/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149630 2004 ET59 15/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
149631 2004 EO60 11/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149632 2004 EM62 12/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149633 2004 EX65 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149634 2004 EU72 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149635 2004 EH73 15/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
149636 2004 EC78 15/03/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
149637 2004 EE79 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
149638 2004 EU79 12/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
149639 2004 FU2 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149640 2004 FX9 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
149641 2004 FE15 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149642 2004 FB22 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149643 2004 FJ23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
149644 2004 FF27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
149645 2004 FK32 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
149646 2004 FX34 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149647 2004 FC38 17/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
149648 2004 FH38 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149649 2004 FR43 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149650 2004 FW44 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149651 2004 FC53 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149652 2004 FW53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
149653 2004 FF56 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149654 2004 FO60 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149655 2004 FM64 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149656 2004 FP64 19/03/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
149657 2004 FH86 19/03/2004 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
149658 2004 FO91 22/03/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
149659 2004 FR92 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149660 2004 FC93 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149661 2004 FP104 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149662 2004 FW105 25/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149663 2004 FR106 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149664 2004 FA109 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
149665 2004 FD122 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
149666 2004 FJ126 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149667 2004 FF130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
149668 2004 FV136 28/03/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
149669 2004 FM141 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149670 2004 FJ142 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149671 2004 FD143 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
149672 2004 FH145 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149673 2004 GE9 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
149674 2004 GN11 11/04/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
149675 2004 GS12 11/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149676 2004 GG13 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
149677 2004 GL15 14/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149678 2004 GZ17 12/04/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
149679 2004 GA18 12/04/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
149680 2004 GK21 11/04/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
149681 2004 GU24 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
149682 2004 GD29 11/04/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
149683 2004 GM30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149684 2004 GC34 12/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
149685 2004 GM34 13/04/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
149686 2004 GB35 13/04/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
149687 2004 GV65 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149688 2004 GU71 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149689 2004 GG72 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
149690 2004 GZ86 14/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149691 2004 HN 18/04/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,1 km MPC · JPL
149692 2004 HM2 16/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149693 2004 HP6 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
149694 2004 HY15 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149695 2004 HW21 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
149696 2004 HP25 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
149697 2004 HR25 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149698 2004 HJ38 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149699 2004 HN41 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
149700 2004 HL42 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL