Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/148601–148700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148601 2001 RE55 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148602 2001 RK56 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148603 2001 RF59 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148604 Shobbrook 2001 RO63 11/09/2001 Oakley C. Wolfe 2,8 km MPC · JPL
148605 2001 RT63 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
148606 2001 RK71 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148607 2001 RN80 13/09/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
148608 2001 RS80 14/09/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
148609 2001 RB83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
148610 2001 RF98 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
148611 2001 RQ104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148612 2001 RY108 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148613 2001 RV109 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148614 2001 RR113 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148615 2001 RS114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148616 2001 RC117 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148617 2001 RA118 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148618 2001 RV119 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148619 2001 RM120 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148620 2001 RE122 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148621 2001 RC126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148622 2001 RY126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148623 2001 RG127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148624 2001 RE131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148625 2001 RD133 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148626 2001 RV134 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148627 2001 RE136 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148628 2001 RP151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
148629 2001 RT151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
148630 2001 RU155 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148631 2001 SP3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
148632 2001 SO10 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148633 2001 SU13 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148634 2001 SL19 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148635 2001 ST19 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148636 2001 SJ22 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148637 2001 SY23 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148638 2001 SH31 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148639 2001 SQ31 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148640 2001 SB42 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148641 2001 SB45 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148642 2001 SO45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148643 2001 ST45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148644 2001 SU56 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148645 2001 SD61 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
148646 2001 SY66 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148647 2001 SL75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
148648 2001 SD86 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
148649 2001 SY86 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148650 2001 ST93 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148651 2001 SQ110 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148652 2001 SB111 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148653 2001 SK118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148654 2001 SK119 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148655 2001 SG121 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148656 2001 SW123 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148657 2001 SX124 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148658 2001 SG128 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148659 2001 ST128 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148660 2001 SW131 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148661 2001 SE137 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148662 2001 SA138 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148663 2001 SM145 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148664 2001 SH150 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148665 2001 SQ156 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148666 2001 SP158 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148667 2001 SW158 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148668 2001 SH161 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148669 2001 SL162 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148670 2001 SU165 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148671 2001 SQ166 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148672 2001 SQ172 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148673 2001 SB176 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
148674 2001 SZ186 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148675 2001 SF200 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148676 2001 SR202 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148677 2001 ST210 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148678 2001 SM213 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148679 2001 SB215 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148680 2001 SX215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148681 2001 SA224 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148682 2001 SB224 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148683 2001 SG227 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148684 2001 SZ229 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148685 2001 SF230 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148686 2001 SS235 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148687 2001 SO244 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148688 2001 SU246 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148689 2001 SM247 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148690 2001 SV247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148691 2001 SQ250 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148692 2001 SC252 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148693 2001 SJ253 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148694 2001 SP253 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148695 2001 SR253 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148696 2001 SS260 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148697 2001 SH261 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148698 2001 SA264 24/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148699 2001 SA272 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148700 2001 SU277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL