Danh sách tiểu hành tinh/149101–149200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149101 2002 CP179 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149102 2002 CB198 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
149103 2002 CH203 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
149104 2002 CK205 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
149105 2002 CX205 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
149106 2002 CD206 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
149107 2002 CD208 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149108 2002 CO209 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
149109 2002 CD211 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
149110 2002 CO216 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
149111 2002 CJ219 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
149112 2002 CU233 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
149113 Stewartbushman 2002 CK258 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
149114 2002 CX259 07/02/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
149115 Lauriecantillo 2002 CG271 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
149116 2002 CA285 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
149117 2002 CC300 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149118 2002 CS310 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149119 2002 DX 16/02/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 5,1 km MPC · JPL
149120 2002 DL2 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
149121 2002 DZ7 19/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
149122 2002 EM12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
149123 2002 EW15 06/03/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
149124 2002 EF19 09/03/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
149125 2002 EQ24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
149126 2002 EW25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
149127 2002 EK28 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
149128 2002 EX28 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
149129 2002 EQ49 12/03/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
149130 2002 ES52 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
149131 2002 EX59 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149132 2002 EA60 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
149133 2002 ET61 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
149134 2002 ES64 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149135 2002 EX70 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
149136 2002 EE75 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149137 2002 ER86 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
149138 2002 EV89 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149139 2002 EX93 14/03/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
149140 2002 EQ95 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
149141 2002 EO103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
149142 2002 EH104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
149143 2002 EA105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
149144 2002 ED117 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
149145 2002 EJ120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
149146 2002 EO125 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
149147 2002 EZ128 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
149148 2002 EJ129 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149149 2002 EM141 12/03/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
149150 2002 EO141 12/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
149151 2002 EF148 15/03/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
149152 2002 EE149 15/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
149153 2002 FK 16/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,0 km MPC · JPL
149154 2002 FL11 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
149155 2002 FF12 16/03/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
149156 2002 FS22 19/03/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
149157 Stephencarr 2002 FN26 20/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
149158 2002 FQ29 20/03/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
149159 2002 FG33 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
149160 Geojih 2002 GE 01/04/2002 Kleť KLENOT 5,4 km MPC · JPL
149161 2002 GW10 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149162 2002 GX10 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149163 Stevenconard 2002 GF31 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 6,7 km MPC · JPL
149164 2002 GX36 02/04/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
149165 2002 GX54 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
149166 2002 GL91 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
149167 2002 GH105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
149168 2002 GR109 11/04/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
149169 2002 GK122 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
149170 2002 GT122 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
149171 2002 GE146 13/04/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
149172 2002 GH146 13/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
149173 2002 HO13 22/04/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
149174 2002 JX3 05/05/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
149175 2002 JB4 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149176 2002 JN4 04/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149177 2002 JQ4 05/05/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
149178 2002 JF40 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
149179 2002 JV40 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
149180 2002 JD60 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
149181 2002 JU61 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
149182 2002 JX69 07/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
149183 2002 JV75 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149184 2002 JF81 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149185 2002 JA105 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149186 2002 JJ115 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149187 2002 JQ120 05/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
149188 2002 JX144 13/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
149189 2002 KU7 28/05/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
149190 2002 LZ8 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149191 2002 LM12 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
149192 2002 LH20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149193 2002 LO27 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
149194 2002 NF45 12/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149195 2002 PH 01/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
149196 2002 PR24 06/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
149197 2002 PA29 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
149198 2002 PZ31 06/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
149199 2002 PH37 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149200 2002 PH42 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL