Danh sách tiểu hành tinh/148101–148200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148101 1999 RD33 08/09/1999 Prescott P. G. Comba 5,8 km MPC · JPL
148102 1999 RW47 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
148103 1999 RO57 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148104 1999 RX68 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148105 1999 RU102 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148106 1999 RV102 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148107 1999 RR144 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
148108 1999 RJ164 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148109 1999 RC167 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148110 1999 RQ200 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
148111 1999 RF209 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148112 1999 RA216 08/09/1999 Mauna Kea C. Trujillo, D. C. Jewitt, J. X. Luu 168 km MPC · JPL
148113 1999 RW252 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148114 1999 SM12 30/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
148115 1999 TA25 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148116 1999 TD30 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148117 1999 TX52 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
148118 1999 TQ65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
148119 1999 TV81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
148120 1999 TK85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
148121 1999 TL100 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148122 1999 TC140 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148123 1999 TF161 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148124 1999 TK165 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148125 1999 TV166 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148126 1999 TM185 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
148127 1999 TM186 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148128 1999 TM191 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148129 1999 TK192 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148130 1999 TB203 13/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
148131 1999 TO250 09/10/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
148132 1999 TW256 09/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
148133 1999 TO258 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148134 1999 TQ270 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148135 1999 TY272 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148136 1999 TX287 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148137 1999 TP311 07/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
148138 1999 TW312 08/10/1999 Catalina CSS 8,4 km MPC · JPL
148139 1999 VT55 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148140 1999 VH106 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148141 1999 VC113 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148142 1999 VY134 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
148143 1999 VN142 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
148144 1999 VS146 12/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
148145 1999 VW165 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148146 1999 VB169 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148147 1999 XZ28 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148148 1999 XE50 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148149 1999 XU52 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148150 1999 XK79 07/12/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
148151 1999 XE119 05/12/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
148152 1999 XC131 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148153 1999 XZ131 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148154 1999 XA134 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148155 1999 XL135 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148156 1999 XP141 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148157 1999 XV142 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148158 1999 XB153 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148159 1999 XC153 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148160 1999 XQ160 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148161 1999 XH172 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148162 1999 XC186 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148163 1999 XV194 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148164 1999 XW194 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148165 1999 XK228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
148166 1999 XN229 07/12/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
148167 1999 XU251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
148168 1999 XH252 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
148169 1999 XQ257 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148170 1999 YE1 17/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
148171 1999 YC3 17/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148172 1999 YZ25 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
148173 2000 AT 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
148174 2000 AC36 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148175 2000 AE36 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148176 2000 AL46 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148177 2000 AR62 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148178 2000 AO73 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148179 2000 AY79 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148180 2000 AD114 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148181 2000 AQ122 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148182 2000 AF161 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148183 2000 AG208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
148184 2000 AH212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
148185 2000 AT223 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
148186 2000 BG 16/01/2000 Eskridge G. Hug, G. Bell 980 m MPC · JPL
148187 2000 BP18 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148188 2000 BF20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
148189 2000 BE22 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
148190 2000 BT23 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148191 2000 BK24 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148192 2000 BQ34 30/01/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
148193 2000 BQ45 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
148194 2000 BD46 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
148195 2000 CG7 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148196 2000 CR37 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148197 2000 CQ38 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148198 2000 CR38 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148199 2000 CE40 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148200 2000 CH69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL