Danh sách tiểu hành tinh/149201–149300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149201 2002 PC44 05/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
149202 2002 PG63 08/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
149203 2002 PW74 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149204 2002 PF83 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149205 2002 PU119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
149206 2002 PT129 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
149207 2002 PB130 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149208 2002 PP159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 870 m MPC · JPL
149209 2002 PH160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 860 m MPC · JPL
149210 2002 QR23 28/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
149211 2002 QN28 29/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
149212 2002 QD60 26/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
149213 2002 QN71 28/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
149214 2002 QT84 30/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149215 2002 RX2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
149216 2002 RB16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
149217 2002 RS21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
149218 2002 RJ23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
149219 2002 RE33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
149220 2002 RL56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
149221 2002 RJ63 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149222 2002 RA64 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149223 2002 RM65 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
149224 2002 RK78 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
149225 2002 RC83 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149226 2002 RQ92 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149227 2002 RJ94 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149228 2002 RA102 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
149229 2002 RC104 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149230 2002 RM108 05/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
149231 2002 RK111 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149232 2002 RJ118 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
149233 2002 RP118 07/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
149234 2002 RE135 10/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
149235 2002 RJ136 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
149236 2002 RX147 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
149237 2002 RE172 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
149238 2002 RB179 14/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
149239 2002 RO192 12/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149240 2002 RX207 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
149241 2002 RA211 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
149242 2002 RG224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
149243 Dorothynorton 2002 RL239 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,1 km MPC · JPL
149244 Kriegh 2002 RZ240 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,0 km MPC · JPL
149245 2002 SJ23 27/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
149246 2002 SH38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149247 2002 SF39 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149248 2002 SY44 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149249 2002 SZ44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
149250 2002 SC49 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
149251 2002 SL50 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
149252 2002 TJ 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
149253 2002 TV4 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149254 2002 TQ6 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149255 2002 TX8 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
149256 2002 TD14 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
149257 2002 TH20 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149258 2002 TS25 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149259 2002 TQ29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
149260 2002 TW31 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
149261 2002 TB33 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149262 2002 TY40 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149263 2002 TV42 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149264 2002 TK44 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
149265 2002 TH53 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
149266 2002 TE54 02/10/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
149267 2002 TL58 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
149268 2002 TP58 02/10/2002 Needville Needville Obs. 840 m MPC · JPL
149269 2002 TS58 02/10/2002 Needville Needville Obs. 1,2 km MPC · JPL
149270 2002 TG70 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
149271 2002 TP73 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149272 2002 TC78 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
149273 2002 TQ79 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149274 2002 TS79 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149275 2002 TW91 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149276 2002 TL109 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
149277 2002 TS115 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
149278 2002 TS118 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
149279 2002 TP120 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
149280 2002 TU126 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149281 2002 TB135 04/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
149282 2002 TU138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
149283 2002 TT142 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149284 2002 TH143 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149285 2002 TV203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149286 2002 TN204 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149287 2002 TV205 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149288 2002 TD211 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149289 2002 TH223 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149290 2002 TO226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
149291 2002 TJ228 06/10/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
149292 2002 TS236 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149293 2002 TN238 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
149294 2002 TS250 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
149295 2002 TC252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
149296 2002 TC272 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149297 2002 TM280 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149298 2002 TS280 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149299 2002 TK281 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149300 2002 TK287 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL