Danh sách tiểu hành tinh/148001–148100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148001 1997 EX49 05/03/1997 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
148002 1997 GF2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
148003 1997 GN20 05/04/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148004 1997 GP22 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148005 1997 GF30 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
148006 1997 HY11 30/04/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148007 1997 JL12 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
148008 1997 JS17 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
148009 1997 NW 03/07/1997 Dynic A. Sugie 8,5 km MPC · JPL
148010 1997 SK31 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
148011 1997 TE9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
148012 1997 TT18 06/10/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
148013 1997 US20 21/10/1997 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
148014 1997 VX1 05/11/1997 Prescott P. G. Comba 4,6 km MPC · JPL
148015 1997 WW5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
148016 1997 WR24 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
148017 1997 WU30 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148018 1997 YQ15 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
148019 1997 YW19 31/12/1997 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
148020 1998 AW3 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
148021 1998 CT 04/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 2,7 km MPC · JPL
148022 1998 CH4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
148023 1998 DY1 20/02/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,8 km MPC · JPL
148024 1998 DX18 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
148025 1998 DT37 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
148026 1998 DZ37 26/02/1998 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
148027 1998 EH9 08/03/1998 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
148028 1998 EY12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
148029 1998 FQ7 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
148030 1998 FF13 26/03/1998 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
148031 1998 FG101 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148032 1998 FQ142 29/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
148033 1998 MF41 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
148034 1998 QQ25 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148035 1998 QY44 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148036 1998 RE42 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148037 1998 RG43 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148038 1998 RV46 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148039 1998 RL52 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148040 1998 RH53 14/09/1998 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
148041 1998 RN59 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148042 1998 RP79 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148043 1998 SF25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
148044 1998 SL34 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148045 1998 SX64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
148046 1998 SF70 21/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148047 1998 SN72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
148048 1998 ST87 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148049 1998 SU91 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148050 1998 SG103 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148051 1998 SF118 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148052 1998 SU119 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148053 1998 SU130 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148054 1998 SB137 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148055 1998 SF139 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148056 1998 SF152 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148057 1998 ST154 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148058 1998 SX167 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
148059 1998 SN168 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
148060 1998 TO11 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
148061 1998 TB28 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
148062 1998 UB5 22/10/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
148063 1998 UA20 28/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
148064 1998 UW24 19/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
148065 1998 UH29 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
148066 1998 VL17 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148067 1998 VN20 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148068 1998 VE21 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148069 1998 VP43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
148070 1998 VY49 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148071 1998 VU56 11/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
148072 1998 WR16 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148073 1998 WU29 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
148074 1998 WR32 19/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
148075 1998 WB37 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
148076 1998 XJ1 07/12/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
148077 1998 XJ10 08/12/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
148078 1998 XS10 15/12/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
148079 1999 AZ13 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
148080 1999 AQ17 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
148081 Sunjiadong 1999 AW23 11/01/1999 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
148082 1999 BH15 26/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
148083 1999 CZ11 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148084 1999 CN24 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148085 1999 CW46 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148086 1999 CC92 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148087 1999 CS94 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148088 1999 CE100 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148089 1999 CB114 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
148090 1999 CQ120 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
148091 1999 CC153 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
148092 1999 FW13 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
148093 1999 FZ33 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
148094 1999 GP6 15/04/1999 Wise Wise Obs. 1,0 km MPC · JPL
148095 1999 JF10 08/05/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
148096 1999 JF90 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148097 1999 JM138 15/05/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
148098 1999 KR 16/05/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
148099 1999 LN3 08/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
148100 1999 NM10 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL