Danh sách tiểu hành tinh/148701–148800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148701 2001 SV289 29/09/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
148702 2001 SG316 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148703 2001 SX320 23/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148704 2001 SV323 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
148705 2001 SZ339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
148706 2001 SA349 29/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
148707 Dodelson 2001 SC353 19/09/2001 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
148708 2001 TX14 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
148709 2001 TW16 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148710 2001 TJ20 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148711 2001 TQ22 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148712 2001 TX30 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148713 2001 TA36 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
148714 2001 TD39 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148715 2001 TK40 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148716 2001 TR40 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148717 2001 TB50 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148718 2001 TK51 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148719 2001 TO51 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148720 2001 TC52 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148721 2001 TD52 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148722 2001 TN64 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148723 2001 TJ67 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148724 2001 TM69 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148725 2001 TX70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148726 2001 TY73 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148727 2001 TS75 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148728 2001 TG85 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148729 2001 TB87 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148730 2001 TJ87 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148731 2001 TA88 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148732 2001 TA94 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148733 2001 TD94 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148734 2001 TL102 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148735 2001 TN104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
148736 2001 TG105 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148737 2001 TC113 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
148738 2001 TF113 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148739 2001 TX114 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148740 2001 TS115 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148741 2001 TT118 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148742 2001 TM120 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148743 2001 TS132 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
148744 2001 TF134 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
148745 2001 TA136 13/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
148746 2001 TP139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
148747 2001 TR143 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
148748 2001 TF164 11/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
148749 2001 TM170 13/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
148750 2001 TL171 15/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
148751 2001 TQ178 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148752 2001 TS180 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148753 2001 TZ181 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148754 2001 TG191 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148755 2001 TH191 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148756 2001 TD194 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148757 2001 TG195 15/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
148758 2001 TK196 14/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
148759 2001 TF203 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148760 2001 TH212 13/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
148761 2001 TX215 13/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
148762 2001 TL219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
148763 2001 TK225 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
148764 2001 TA227 15/10/2001 Needville Needville Obs. 1,6 km MPC · JPL
148765 2001 TQ228 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148766 2001 TY228 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148767 2001 TJ229 15/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
148768 2001 TB232 15/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
148769 2001 TE239 15/10/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
148770 2001 TD240 10/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
148771 2001 UN 16/10/2001 Elmira A. J. Cecce 2,0 km MPC · JPL
148772 2001 UU2 20/10/2001 Emerald Lane L. Ball 2,3 km MPC · JPL
148773 2001 UT3 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148774 2001 UK4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
148775 2001 UM4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
148776 2001 US8 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148777 2001 UK10 16/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
148778 2001 UL13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
148779 2001 UJ18 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
148780 Altjira 2001 UQ18 20/10/2001 Kitt Peak DES cubewano (hot) · 307 km MPC · JPL
148781 2001 UL19 16/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
148782 2001 UE21 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148783 2001 UL21 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148784 2001 UK25 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148785 2001 UN26 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148786 2001 UD32 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148787 2001 UV32 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148788 2001 UP42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148789 2001 UX47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148790 2001 UU50 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148791 2001 UW53 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148792 2001 UF54 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148793 2001 UZ60 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148794 2001 UF62 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148795 2001 UV65 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148796 2001 UP66 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148797 2001 UH67 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148798 2001 UL75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148799 2001 UQ81 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148800 2001 UM91 18/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL