Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/147701–147800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147701 2005 GY89 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147702 2005 GD143 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
147703 2005 GU203 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
147704 2005 GN205 11/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
147705 2005 GT210 14/04/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
147706 2005 GZ214 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147707 2005 JH26 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147708 2005 JA50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147709 2005 JY72 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
147710 2005 JU83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147711 2005 JH102 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147712 2005 JB163 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
147713 2005 JC177 12/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147714 2005 KG6 16/05/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
147715 2005 KO6 18/05/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
147716 2005 KY12 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
147717 2005 LS7 05/06/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147718 2005 LJ43 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147719 2005 LL48 09/06/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
147720 2005 LB51 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
147721 2005 MK1 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
147722 2005 MJ5 21/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147723 2005 MX9 23/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147724 2005 MR12 28/06/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
147725 2005 MD13 29/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147726 2005 MU20 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
147727 2005 MA32 28/06/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
147728 2005 MD33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147729 2005 MP34 29/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147730 2005 MO38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
147731 2005 MG41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
147732 2005 MQ42 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
147733 2005 MV44 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147734 2005 ME53 29/06/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
147735 2005 NE 02/07/2005 Wrightwood J. W. Young 2,0 km MPC · JPL
147736 Raxavinic 2005 NC1 02/07/2005 RAS R. Hutsebaut 6,0 km MPC · JPL
147737 2005 NM1 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147738 2005 NU3 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
147739 2005 NP9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
147740 2005 NW9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
147741 2005 NA17 03/07/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
147742 2005 NJ28 05/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147743 2005 NU30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
147744 2005 NV30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147745 2005 NK67 02/07/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
147746 2005 NT75 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
147747 2005 NY83 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
147748 2005 NB84 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
147749 2005 NS89 04/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
147750 2005 NB122 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
147751 2005 OR9 27/07/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
147752 2005 OB11 28/07/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
147753 2005 OG11 28/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
147754 2005 OO13 29/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
147755 2005 OB22 29/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147756 2005 OY22 29/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
147757 2005 OV24 31/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
147758 2005 PW12 04/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
147759 2005 QR5 23/08/2005 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
147760 2005 QH8 25/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
147761 2005 QJ10 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
147762 2005 QA17 25/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
147763 2005 QS21 26/08/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
147764 2005 QN32 24/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
147765 2005 QP32 24/08/2005 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
147766 Elisatoffoli 2005 QB39 26/08/2005 CAOS U. Tagliaferri, F. Mallia 5,8 km MPC · JPL
147767 2005 QM44 26/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
147768 2005 QP44 26/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147769 2005 QJ47 26/08/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
147770 2005 QV53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
147771 2005 QE63 26/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
147772 2005 QT78 25/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
147773 2005 QF82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
147774 2005 QR89 22/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147775 2005 QS89 24/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
147776 2005 QR100 27/08/2005 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
147777 2005 QV103 27/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
147778 2005 QM104 27/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
147779 2005 QK107 27/08/2005 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
147780 2005 QM107 27/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
147781 2005 QB115 27/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
147782 2005 QN118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
147783 2005 QR123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
147784 2005 QY135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
147785 2005 QE146 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
147786 2005 QA149 31/08/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
147787 2005 QH157 30/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
147788 2005 QE161 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
147789 2005 QZ161 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
147790 2005 QT169 29/08/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
147791 2005 QF178 25/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
147792 2005 RG1 01/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
147793 2005 RK2 02/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
147794 2005 RO2 02/09/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
147795 2005 RO7 08/09/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
147796 2005 RC13 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
147797 2005 RK16 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
147798 2005 RC21 02/09/2005 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
147799 2005 RA34 15/09/2005 Wrightwood J. W. Young 2,1 km MPC · JPL
147800 2005 SR25 27/09/2005 Nashville R. Clingan 4,7 km MPC · JPL