Danh sách tiểu hành tinh/148501–148600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148501 2001 MF18 22/06/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
148502 2001 MM18 26/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
148503 2001 NQ 10/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
148504 2001 NG18 10/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148505 2001 NQ22 14/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
148506 2001 OG7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
148507 2001 OA44 23/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
148508 2001 OX46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
148509 2001 ON58 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148510 2001 OW61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
148511 2001 OK67 27/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
148512 2001 OL70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
148513 2001 OE113 22/07/2001 Siding Spring R. H. McNaught 3,0 km MPC · JPL
148514 2001 PS5 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
148515 2001 PW8 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
148516 2001 PX9 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
148517 2001 PA27 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
148518 2001 PW28 13/08/2001 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL
148519 2001 PO40 11/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
148520 2001 PT41 11/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
148521 2001 PL46 12/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
148522 2001 PT49 14/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
148523 2001 PH53 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
148524 2001 PP59 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
148525 2001 QG 16/08/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 1,3 km MPC · JPL
148526 2001 QV 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148527 2001 QC2 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
148528 2001 QC5 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148529 2001 QQ5 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148530 2001 QP19 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148531 2001 QZ27 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148532 2001 QL32 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148533 2001 QZ32 17/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
148534 2001 QQ39 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148535 2001 QB58 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
148536 2001 QG83 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148537 2001 QJ91 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148538 2001 QM97 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148539 2001 QH102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148540 2001 QN102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148541 2001 QC119 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148542 2001 QH123 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148543 2001 QG125 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148544 2001 QM130 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148545 2001 QP134 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148546 2001 QW141 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148547 2001 QK144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
148548 2001 QU144 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
148549 2001 QL147 20/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
148550 2001 QA152 26/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
148551 2001 QU155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
148552 2001 QR159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
148553 2001 QB161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
148554 2001 QR163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
148555 2001 QM164 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
148556 2001 QZ176 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
148557 2001 QH194 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
148558 2001 QQ194 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148559 2001 QW203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
148560 2001 QP204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
148561 2001 QO215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
148562 2001 QJ216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
148563 2001 QW219 23/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148564 2001 QA223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
148565 2001 QP228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
148566 2001 QJ233 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148567 2001 QK236 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148568 2001 QS244 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148569 2001 QR254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
148570 2001 QK255 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148571 2001 QB260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148572 2001 QS265 26/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
148573 2001 QN268 20/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
148574 2001 QK269 20/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
148575 2001 QA272 19/08/2001 Eskridge Farpoint Obs. 2,0 km MPC · JPL
148576 2001 QU274 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148577 2001 QV284 18/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
148578 2001 QG286 17/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
148579 2001 QD287 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
148580 2001 QG291 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148581 2001 QS292 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148582 2001 QM333 20/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
148583 2001 QN333 20/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
148584 2001 QU333 27/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
148585 2001 RO4 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148586 2001 RP5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
148587 2001 RM6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
148588 2001 RW7 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148589 2001 RQ11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
148590 2001 RQ15 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148591 2001 RR16 10/09/2001 Kanab E. E. Sheridan 1,5 km MPC · JPL
148592 2001 RM17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
148593 2001 RO21 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148594 2001 RX29 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148595 2001 RR32 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148596 2001 RD33 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148597 2001 RL33 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148598 2001 RT40 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148599 2001 RN48 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148600 2001 RE52 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL