Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/147501–147600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147501 2004 CJ103 12/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147502 2004 CT103 12/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
147503 2004 CW104 13/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147504 2004 CU105 14/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147505 2004 CW106 14/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
147506 2004 CF107 14/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147507 2004 CQ130 15/02/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
147508 2004 DA5 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147509 2004 DD6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
147510 2004 DR9 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147511 2004 DS9 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147512 2004 DH14 16/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
147513 2004 DW16 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147514 2004 DU18 18/02/2004 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
147515 2004 DM20 17/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
147516 2004 DH37 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147517 2004 DJ37 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147518 2004 DT37 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
147519 2004 DV37 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147520 2004 DJ40 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
147521 2004 DK41 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
147522 2004 DY41 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147523 2004 DC42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147524 2004 DE42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147525 2004 DQ45 26/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
147526 2004 DY45 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147527 2004 DG47 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147528 2004 DO52 25/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147529 2004 DP53 26/02/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
147530 2004 DF60 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147531 2004 DS62 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147532 2004 DF66 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147533 2004 EN3 10/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
147534 2004 EF6 12/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147535 2004 EH14 11/03/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
147536 2004 EK14 11/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147537 2004 EF15 11/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147538 2004 EF24 15/03/2004 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
147539 2004 EB27 14/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
147540 2004 EC28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147541 2004 EO31 14/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
147542 2004 ET31 14/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
147543 2004 ED33 15/03/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
147544 2004 EN36 13/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147545 2004 EA50 12/03/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
147546 2004 EN50 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
147547 2004 EQ52 15/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
147548 2004 EY59 15/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
147549 2004 EO61 12/03/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
147550 2004 EQ63 13/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147551 2004 EB80 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147552 2004 EV85 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147553 2004 EW85 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147554 2004 EE96 15/03/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
147555 2004 FU11 16/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
147556 2004 FK14 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
147557 2004 FY14 16/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
147558 2004 FZ14 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
147559 2004 FR20 16/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
147560 2004 FN25 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
147561 2004 FD26 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147562 2004 FD31 30/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
147563 2004 FA33 16/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
147564 2004 FM33 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
147565 2004 FL34 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147566 2004 FB37 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
147567 2004 FE41 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
147568 2004 FW45 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
147569 2004 FN50 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147570 2004 FK53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147571 2004 FH55 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
147572 2004 FK58 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147573 2004 FW62 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
147574 2004 FC67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147575 2004 FR69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
147576 2004 FA94 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147577 2004 FR97 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147578 2004 FL107 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
147579 2004 FF110 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
147580 2004 FW125 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
147581 2004 FR126 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147582 2004 FG130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
147583 2004 FR130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
147584 2004 FB134 26/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
147585 2004 FX134 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147586 2004 FW141 27/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
147587 2004 FU161 18/03/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
147588 2004 FN162 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
147589 2004 GG 08/04/2004 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
147590 2004 GR1 09/04/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
147591 2004 GL8 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
147592 2004 GT13 13/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147593 2004 GV14 13/04/2004 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
147594 2004 GF16 10/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147595 Gojkomitić 2004 GE20 14/04/2004 Drebach A. Knöfel, G. Lehmann 1,6 km MPC · JPL
147596 2004 GB25 13/04/2004 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
147597 2004 GW25 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
147598 2004 GT26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
147599 2004 GU26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
147600 2004 GV26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL