Danh sách tiểu hành tinh/148401–148500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148401 2000 UF82 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
148402 2000 UO98 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
148403 2000 UU101 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148404 2000 VS40 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148405 2000 VJ41 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148406 2000 VC54 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148407 2000 WG8 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148408 2000 WQ13 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148409 2000 WF20 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
148410 2000 WN24 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
148411 2000 WR25 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148412 2000 WD47 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148413 2000 WY62 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
148414 2000 WU70 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148415 2000 WK73 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148416 2000 WQ73 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
148417 2000 WU75 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148418 2000 WD81 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
148419 2000 WF83 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148420 2000 WZ90 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
148421 2000 WT106 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148422 2000 WE108 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148423 2000 WN109 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148424 2000 WK114 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
148425 2000 WZ114 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148426 2000 WB126 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148427 2000 WX132 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
148428 2000 WV160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
148429 2000 WM165 23/11/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
148430 2000 WZ167 25/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
148431 2000 WU169 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
148432 2000 WS176 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148433 2000 XW 01/12/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
148434 2000 XN3 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148435 2000 XJ4 01/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148436 2000 XP4 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148437 2000 XP14 04/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
148438 2000 XU24 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
148439 2000 XN25 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148440 2000 XY26 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
148441 2000 XG31 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
148442 2000 XN33 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148443 2000 XF36 05/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
148444 2000 XL42 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
148445 2000 XV51 06/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148446 2000 XG54 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
148447 2000 YH 16/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
148448 2000 YB1 17/12/2000 Gnosca S. Sposetti 6,9 km MPC · JPL
148449 2000 YQ5 19/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148450 2000 YN35 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148451 2000 YN42 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
148452 2000 YR59 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
148453 2000 YO66 22/12/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
148454 2000 YS70 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
148455 2000 YM82 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
148456 2000 YQ87 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
148457 2000 YB88 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
148458 2000 YG88 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148459 2000 YV97 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
148460 2000 YA112 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
148461 2000 YW131 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
148462 2000 YN136 23/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
148463 2001 AB7 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148464 2001 AT12 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
148465 2001 AG52 02/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
148466 2001 BA19 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148467 2001 BF68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148468 2001 CJ10 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
148469 2001 DL28 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148470 2001 DR42 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148471 2001 DY55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
148472 2001 DQ88 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
148473 2001 EC4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
148474 2001 ED9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
148475 2001 EX17 15/03/2001 Needville L. Casady, A. Cruz 1,1 km MPC · JPL
148476 2001 FU70 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148477 2001 FS99 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
148478 2001 FJ112 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148479 2001 FK124 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
148480 2001 FE155 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148481 2001 FL161 29/03/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
148482 2001 HC21 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148483 2001 HU54 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148484 2001 HK60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
148485 2001 JW 12/05/2001 Eskridge G. Hug 2,3 km MPC · JPL
148486 2001 JF9 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
148487 2001 KB12 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148488 2001 KU22 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148489 2001 KD27 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148490 2001 KR29 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148491 2001 KP48 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148492 2001 KB51 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148493 2001 KV61 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148494 2001 KX70 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
148495 2001 LO1 14/06/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
148496 2001 LZ7 15/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
148497 2001 MM10 20/06/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
148498 2001 MU10 21/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
148499 2001 MD15 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
148500 2001 MP15 25/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL