Danh sách tiểu hành tinh/147401–147500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147401 2003 FJ21 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
147402 2003 FB34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
147403 2003 FW41 25/03/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
147404 2003 FS43 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
147405 2003 FG46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
147406 2003 FR52 25/03/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
147407 2003 FV56 26/03/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
147408 2003 FE61 26/03/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
147409 2003 FL65 26/03/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
147410 2003 FM67 26/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
147411 2003 FG72 26/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
147412 2003 FN79 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
147413 2003 FK89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
147414 2003 FQ89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
147415 2003 FG99 30/03/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
147416 2003 FO113 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
147417 2003 FH117 24/03/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
147418 2003 FS117 25/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
147419 2003 FK121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
147420 2003 FJ130 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
147421 Gárdonyi 2003 GG 01/04/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 4,2 km MPC · JPL
147422 2003 GR14 02/04/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
147423 2003 GV16 04/04/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
147424 2003 GA17 05/04/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
147425 2003 GF37 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
147426 2003 GE38 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
147427 2003 GN44 09/04/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
147428 2003 GM54 01/04/2003 Kitt Peak DLS 4,7 km MPC · JPL
147429 2003 HQ9 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,5 km MPC · JPL
147430 2003 HE13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
147431 2003 JA 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
147432 2003 JF9 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
147433 2003 JS11 02/05/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
147434 2003 OM14 22/07/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
147435 2003 QV112 25/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147436 2003 RV23 14/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147437 2003 SC18 18/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
147438 2003 UD14 16/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147439 2003 WK106 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
147440 2003 XA16 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
147441 2003 XY17 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
147442 2003 XN26 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147443 2003 YK47 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147444 2003 YA50 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147445 2003 YG90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147446 2003 YG94 21/12/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
147447 2003 YT119 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147448 2003 YT136 18/12/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147449 2003 YQ154 29/12/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
147450 2003 YN172 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
147451 2004 BH3 16/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147452 2004 BH9 17/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147453 2004 BZ10 17/01/2004 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
147454 2004 BT14 16/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
147455 2004 BK20 16/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
147456 2004 BA30 18/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147457 2004 BC37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147458 2004 BY42 22/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147459 2004 BV48 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147460 2004 BL56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
147461 2004 BJ66 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147462 2004 BA87 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147463 2004 BG91 24/01/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
147464 2004 BL91 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147465 2004 BQ91 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147466 2004 BZ104 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
147467 2004 BS108 28/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
147468 2004 BJ114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
147469 2004 BM117 28/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
147470 2004 BX117 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147471 2004 BF149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
147472 2004 BD152 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
147473 2004 CC7 10/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
147474 2004 CG19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147475 2004 CE24 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147476 2004 CK24 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
147477 2004 CV26 11/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147478 2004 CZ29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
147479 2004 CH30 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
147480 2004 CA35 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
147481 2004 CO37 12/02/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
147482 2004 CS40 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
147483 2004 CW42 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
147484 2004 CR53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
147485 2004 CU54 11/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
147486 2004 CV55 13/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147487 2004 CJ56 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
147488 2004 CM67 10/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
147489 2004 CA74 15/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
147490 2004 CM75 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
147491 2004 CO77 11/02/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
147492 2004 CW78 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147493 2004 CA79 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147494 2004 CS85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
147495 2004 CQ86 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
147496 2004 CE95 13/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
147497 2004 CO99 15/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
147498 2004 CZ99 15/02/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
147499 2004 CR100 15/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
147500 2004 CX100 15/02/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL