Danh sách tiểu hành tinh/148301–148400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148301 2000 JJ2 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148302 2000 JR62 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148303 2000 KQ14 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148304 2000 KF41 31/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
148305 2000 KD55 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148306 2000 KR68 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
148307 2000 LR33 04/06/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
148308 2000 LF36 01/06/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
148309 2000 NA4 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
148310 2000 NN4 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
148311 2000 NE22 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148312 2000 OP1 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
148313 2000 OZ22 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148314 2000 OH52 24/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
148315 2000 PU6 04/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148316 2000 PL18 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148317 2000 QX12 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148318 2000 QK13 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148319 2000 QO32 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148320 2000 QV47 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148321 2000 QV52 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148322 2000 QT57 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148323 2000 QP64 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148324 2000 QH81 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148325 2000 QB83 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148326 2000 QA95 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148327 2000 QD99 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148328 2000 QQ106 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148329 2000 QO107 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148330 2000 QG111 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148331 2000 QO125 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148332 2000 QY134 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
148333 2000 QA149 30/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
148334 2000 QB158 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148335 2000 QJ159 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
148336 2000 QP166 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148337 2000 QM167 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148338 2000 QQ167 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148339 2000 QG182 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148340 2000 QN202 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
148341 2000 QF203 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148342 2000 QJ242 27/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
148343 2000 RK5 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148344 2000 RW18 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
148345 2000 RC19 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
148346 2000 RL23 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148347 2000 RC24 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
148348 2000 RL24 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148349 2000 RF29 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
148350 2000 RN34 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148351 2000 RH43 03/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
148352 2000 RH45 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148353 2000 RE100 05/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148354 2000 RV101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
148355 2000 RA102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
148356 2000 SE9 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148357 2000 ST17 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
148358 2000 SY18 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148359 2000 SM20 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148360 2000 SJ27 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148361 2000 SG36 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148362 2000 SG46 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148363 2000 SX90 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
148364 2000 SN91 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148365 2000 SP94 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148366 2000 SM100 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148367 2000 SS101 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148368 2000 SO105 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148369 2000 SW108 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148370 2000 SE119 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148371 2000 SU129 22/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
148372 2000 ST137 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148373 2000 SP165 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148374 2000 SW174 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148375 2000 SO184 20/09/2000 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
148376 2000 SX195 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
148377 2000 SN281 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148378 2000 SP282 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
148379 2000 SQ294 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148380 2000 SS307 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148381 2000 SC309 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
148382 2000 SR318 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
148383 2000 SA352 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
148384 Dalcanton 2000 SV373 26/09/2000 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
148385 2000 TG10 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148386 2000 TM19 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148387 2000 TS29 04/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148388 2000 TU33 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
148389 2000 TN35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
148390 2000 TU37 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148391 2000 TV61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
148392 2000 TQ68 05/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
148393 2000 UV12 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148394 2000 UU23 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148395 2000 UL38 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148396 2000 UJ43 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
148397 2000 UE55 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
148398 2000 UY61 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148399 2000 UB78 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
148400 2000 UW80 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL