Danh sách tiểu hành tinh/149301–149400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149301 2002 TF292 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149302 2002 TJ292 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149303 2002 TT295 13/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
149304 2002 TH297 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149305 2002 TL376 09/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
149306 2002 UF1 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
149307 2002 UQ1 28/10/2002 Tenagra II C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,4 km MPC · JPL
149308 2002 UE2 26/10/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
149309 2002 UJ4 28/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
149310 2002 UY19 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
149311 2002 UR25 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
149312 2002 UQ32 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
149313 2002 UT32 30/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,8 km MPC · JPL
149314 2002 UX33 31/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
149315 2002 UL34 30/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
149316 2002 UF37 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
149317 2002 UO49 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
149318 2002 UW70 31/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
149319 2002 VB 01/11/2002 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 2,1 km MPC · JPL
149320 2002 VG13 04/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
149321 2002 VH15 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149322 2002 VM21 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
149323 2002 VB22 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149324 2002 VZ26 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149325 2002 VY31 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149326 2002 VM36 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149327 2002 VP39 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149328 2002 VQ39 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149329 2002 VP42 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149330 2002 VD46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
149331 2002 VH50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
149332 2002 VR61 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149333 2002 VX62 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149334 2002 VK67 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
149335 2002 VW68 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
149336 2002 VS71 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
149337 2002 VD78 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149338 2002 VV78 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149339 2002 VZ79 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149340 2002 VD86 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149341 2002 VZ88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
149342 2002 VD96 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
149343 2002 VT96 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149344 2002 VT108 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149345 2002 VB121 12/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
149346 2002 VF121 12/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
149347 2002 VN127 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149348 2002 VS130 07/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 243 km MPC · JPL
149349 2002 VA131 09/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie 222 km MPC · JPL
149350 2002 VR134 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
149351 2002 WD8 24/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
149352 2002 WJ15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
149353 2002 XN5 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149354 2002 XF19 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149355 2002 XO24 05/12/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
149356 2002 XR28 05/12/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
149357 2002 XP33 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149358 2002 XQ33 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
149359 2002 XW35 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149360 2002 XD36 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149361 2002 XH36 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149362 2002 XZ41 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149363 2002 XD45 08/12/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
149364 2002 XQ47 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149365 2002 XZ50 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149366 2002 XO52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149367 2002 XT59 10/12/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149368 2002 XY62 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149369 2002 XU65 12/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
149370 2002 XN67 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149371 2002 XR69 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149372 2002 XC71 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
149373 2002 XW80 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149374 2002 XB81 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
149375 2002 XK81 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149376 2002 XB86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149377 2002 XT86 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
149378 2002 XF94 03/12/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
149379 2002 XE99 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149380 2002 YJ4 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
149381 2002 YX9 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149382 2002 YJ10 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149383 2002 YM15 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
149384 2002 YY19 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149385 2002 YS23 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149386 2003 AQ1 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149387 2003 AZ4 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149388 2003 AJ6 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149389 2003 AA8 02/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
149390 2003 AN8 03/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149391 2003 AE11 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
149392 2003 AS14 02/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
149393 2003 AY23 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
149394 2003 AD31 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149395 2003 AM37 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
149396 2003 AU39 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149397 2003 AM41 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
149398 2003 AW41 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149399 2003 AQ42 07/01/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
149400 2003 AB50 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL