Danh sách tiểu hành tinh/147001–147100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147001 2002 PC108 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147002 2002 PT121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
147003 2002 PV121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
147004 2002 PT126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147005 2002 PA127 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147006 2002 PC127 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147007 2002 PD127 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147008 2002 PU127 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147009 2002 PS129 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
147010 2002 PY134 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147011 2002 PP140 15/08/2002 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,4 km MPC · JPL
147012 2002 PT153 08/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
147013 2002 PV169 11/08/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
147014 2002 QF 16/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147015 2002 QV16 27/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147016 2002 QY17 28/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
147017 2002 QW28 29/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147018 2002 QG34 29/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
147019 2002 QA47 30/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147020 2002 QM90 19/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147021 2002 QS95 18/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147022 2002 QZ98 19/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147023 2002 RL3 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
147024 2002 RW7 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
147025 2002 RK12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
147026 2002 RF13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
147027 2002 RV20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
147028 2002 RO22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
147029 2002 RU28 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147030 2002 RE31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
147031 2002 RX31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
147032 2002 RE32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
147033 2002 RX35 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
147034 2002 RA43 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147035 2002 RU48 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147036 2002 RJ49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147037 2002 RZ51 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147038 2002 RW54 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
147039 2002 RX55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
147040 2002 RJ64 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
147041 2002 RE65 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147042 2002 RA71 04/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
147043 2002 RA75 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147044 2002 RW77 05/09/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
147045 2002 RE79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147046 2002 RB82 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147047 2002 RE85 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147048 2002 RW86 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147049 2002 RP87 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147050 2002 RJ88 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147051 2002 RO91 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147052 2002 RT94 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147053 2002 RT100 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147054 2002 RZ100 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147055 2002 RU101 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147056 2002 RW104 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147057 2002 RY106 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147058 2002 RP115 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147059 2002 RD118 08/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
147060 2002 RG121 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147061 2002 RJ121 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147062 2002 RD126 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
147063 2002 RU133 10/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147064 2002 RA135 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
147065 2002 RS149 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
147066 2002 RD175 13/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147067 2002 RD202 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147068 2002 RX212 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
147069 2002 RA215 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147070 2002 RV224 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
147071 2002 RA228 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
147072 2002 SF6 27/09/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
147073 2002 SJ10 27/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
147074 2002 SS12 27/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147075 2002 SJ19 28/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147076 2002 SP21 26/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
147077 2002 SG25 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
147078 2002 SN27 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
147079 2002 SS30 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
147080 2002 SC32 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
147081 2002 SB36 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
147082 2002 ST36 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
147083 2002 SA37 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
147084 2002 SF37 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
147085 2002 ST42 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
147086 2002 SQ43 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
147087 2002 SL48 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147088 2002 SQ50 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
147089 2002 SX52 18/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147090 2002 SZ53 21/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
147091 2002 SM56 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147092 2002 TY 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
147093 2002 TM1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
147094 2002 TK13 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
147095 2002 TM15 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147096 2002 TM16 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147097 2002 TV18 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147098 2002 TX25 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
147099 2002 TL28 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147100 2002 TV29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL