Danh sách tiểu hành tinh/147901–148000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147901 2006 SV48 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
147902 2006 SJ54 17/09/2006 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
147903 2006 SE61 19/09/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
147904 2006 SG62 18/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
147905 2006 SV63 18/09/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
147906 2006 SB100 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
147907 2006 SG130 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
147908 2006 SV145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
147909 2006 TV39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
147910 2006 TY44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
147911 2006 TF45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
147912 2006 TD48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
147913 2006 TB58 15/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
147914 2006 UE47 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
147915 2006 UA105 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
147916 2006 UX200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
147917 2006 UT201 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
147918 Chiayi 2006 UU214 25/10/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 1,1 km MPC · JPL
147919 2006 UZ217 30/10/2006 Kitami K. Endate 940 m MPC · JPL
147920 2006 UK223 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
147921 2006 UY243 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
147922 2006 UD262 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
147923 2006 VK34 11/11/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
147924 2006 VM36 11/11/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
147925 2006 VU42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
147926 2006 VJ94 15/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
147927 2006 VU129 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
147928 2006 VW137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147929 2006 WE11 16/11/2006 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
147930 2006 WD28 22/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
147931 2006 WO102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
147932 3043 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
147933 4744 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
147934 6302 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
147935 6620 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
147936 6728 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
147937 1038 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
147938 1119 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
147939 1413 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 870 m MPC · JPL
147940 2203 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
147941 4134 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
147942 1058 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
147943 1209 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
147944 3448 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
147945 4021 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
147946 4084 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
147947 4187 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
147948 4211 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
147949 4284 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
147950 4642 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
147951 5156 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
147952 1984 BY3 26/01/1984 Palomar B. A. Skiff 4,0 km MPC · JPL
147953 1993 FB75 21/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
147954 1993 RW14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
147955 1993 TS10 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
147956 1993 TG11 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
147957 1993 TM21 10/10/1993 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
147958 1993 TN25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
147959 1993 TQ28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
147960 1994 CM4 10/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147961 1994 EU4 05/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
147962 1994 GD5 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
147963 1994 JC6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
147964 1994 PP9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
147965 1994 PV14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
147966 1994 PK21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
147967 1994 PW38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
147968 1994 TZ7 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
147969 1994 TD8 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147970 1994 UV3 26/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
147971 Nametoko 1994 WF 24/11/1994 Kuma Kogen A. Nakamura 4,7 km MPC · JPL
147972 1995 ED2 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147973 1995 FC2 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147974 1995 HO3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
147975 1995 QK12 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
147976 1995 SU27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
147977 1995 SH30 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
147978 1995 SA34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
147979 1995 SU41 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
147980 1995 SJ42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
147981 1995 UP12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147982 1995 UC50 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
147983 1995 VL18 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
147984 1995 WO4 20/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
147985 1995 WS5 23/11/1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,6 km MPC · JPL
147986 1995 WW16 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147987 1995 WY17 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
147988 1995 YS1 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
147989 1995 YJ10 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
147990 1995 YX10 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
147991 1996 AC11 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
147992 1996 BA11 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
147993 1996 FZ8 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
147994 1996 GF10 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147995 1996 GX15 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
147996 1996 RD8 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147997 1996 RH26 14/09/1996 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
147998 1996 VC5 12/11/1996 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
147999 1997 AC14 02/01/1997 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
148000 1997 EB9 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also