Danh sách tiểu hành tinh/146901–147000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146901 2002 CO82 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146902 2002 CL90 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146903 2002 CE92 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
146904 2002 CU94 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146905 2002 CH97 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146906 2002 CD119 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146907 2002 CH126 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146908 2002 CX148 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
146909 2002 CL151 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
146910 2002 CR156 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146911 2002 CA174 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146912 2002 CL187 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146913 2002 CE196 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146914 2002 CB199 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146915 2002 CN204 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146916 2002 CG210 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146917 2002 CE214 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146918 2002 CT225 07/02/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
146919 2002 CK226 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
146920 2002 CB227 06/02/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
146921 Michaelbuckley 2002 CU250 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
146922 2002 CE255 06/02/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
146923 2002 CJ260 07/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
146924 2002 CU263 07/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
146925 2002 CM265 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
146926 2002 CN272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
146927 2002 CX276 07/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
146928 2002 CC289 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146929 2002 CT297 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146930 2002 CH300 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146931 2002 CC307 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
146932 2002 CW307 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146933 2002 CZ309 06/02/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
146934 2002 CJ311 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146935 2002 DF5 22/02/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146936 2002 DE6 17/02/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
146937 2002 DO9 19/02/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
146938 2002 DV12 24/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
146939 2002 DR17 19/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
146940 2002 EY4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,2 km MPC · JPL
146941 2002 EC5 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,0 km MPC · JPL
146942 2002 EQ7 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146943 2002 EY15 06/03/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
146944 2002 EA17 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
146945 2002 EC20 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
146946 2002 EC21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
146947 2002 EG39 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146948 2002 EZ42 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146949 2002 EG51 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
146950 2002 EZ59 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146951 2002 EP69 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146952 2002 EQ72 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146953 2002 ER80 12/03/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
146954 2002 EQ90 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146955 2002 EZ124 12/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
146956 2002 EE161 09/03/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
146957 2002 FG25 19/03/2002 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
146958 2002 FA39 31/03/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
146959 2002 FA40 18/03/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
146960 2002 GO34 02/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
146961 2002 GH129 12/04/2002 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
146962 2002 JN5 05/05/2002 Palomar NEAT 9,6 km MPC · JPL
146963 2002 JD12 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
146964 2002 JM66 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146965 2002 JS116 04/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
146966 2002 KF1 17/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146967 2002 LW7 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146968 2002 LD24 09/06/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
146969 2002 LZ25 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146970 2002 LO55 12/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146971 2002 NY10 04/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
146972 2002 NU19 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146973 2002 NJ22 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146974 2002 NS22 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146975 2002 NF26 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146976 2002 NC27 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146977 2002 NS39 15/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146978 2002 NG45 12/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
146979 2002 NJ48 14/07/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
146980 2002 NV49 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
146981 2002 NZ49 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
146982 2002 NX55 12/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
146983 2002 NN61 05/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
146984 2002 OF21 22/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
146985 2002 PM11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
146986 2002 PE18 06/08/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
146987 2002 PC35 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
146988 2002 PN41 05/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146989 2002 PC42 05/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146990 2002 PV43 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146991 2002 PD44 05/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146992 2002 PK48 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146993 2002 PZ61 08/08/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
146994 2002 PR63 12/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
146995 2002 PU81 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146996 2002 PG85 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146997 2002 PY91 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146998 2002 PS93 11/08/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
146999 2002 PL99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
147000 2002 PD100 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also