Danh sách tiểu hành tinh/146501–146600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146501 2001 SD41 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146502 2001 SF41 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146503 2001 SZ42 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146504 2001 SH45 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146505 2001 SY52 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146506 2001 SF56 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146507 2001 SP58 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146508 2001 SH65 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146509 2001 SY74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
146510 2001 SD81 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146511 2001 SE81 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146512 2001 SM92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146513 2001 SA98 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146514 2001 SX118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
146515 2001 SJ124 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146516 2001 SD133 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146517 2001 SL135 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146518 2001 SX139 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146519 2001 ST142 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
146520 2001 SM143 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146521 2001 SX145 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146522 2001 SC149 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146523 2001 SP149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
146524 2001 SY154 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146525 2001 SO155 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146526 2001 SX156 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146527 2001 SX158 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146528 2001 SE159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146529 2001 SD161 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146530 2001 SK180 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146531 2001 SW187 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
146532 2001 SM191 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146533 2001 SM208 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146534 2001 SX223 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146535 2001 SY226 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146536 2001 SZ226 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146537 2001 SP231 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146538 2001 SJ245 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146539 2001 SG251 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146540 2001 SQ251 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146541 2001 SQ256 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146542 2001 SD266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
146543 2001 SC277 21/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
146544 2001 SE277 26/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
146545 2001 SC278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
146546 2001 SC279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
146547 2001 SR282 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146548 2001 SU285 28/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 7,6 km MPC · JPL
146549 2001 SK287 21/09/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
146550 2001 SB292 23/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
146551 2001 SP301 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146552 2001 ST303 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146553 2001 SX304 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146554 2001 SE315 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146555 2001 SL317 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146556 2001 SJ318 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146557 2001 SR318 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146558 2001 SQ338 20/09/2001 Powell Powell Obs. 3,5 km MPC · JPL
146559 2001 SH345 23/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
146560 2001 SJ350 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
146561 2001 TC4 07/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
146562 2001 TY6 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
146563 2001 TB7 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
146564 2001 TT19 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146565 2001 TU21 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146566 2001 TF29 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146567 2001 TW48 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146568 2001 TW54 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146569 2001 TM59 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146570 2001 TK60 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146571 2001 TR65 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146572 2001 TF68 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146573 2001 TS68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146574 2001 TT69 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146575 2001 TR74 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146576 2001 TZ77 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
146577 2001 TP78 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146578 2001 TX87 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146579 2001 TF88 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146580 2001 TC89 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146581 2001 TU94 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146582 2001 TA99 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146583 2001 TK99 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146584 2001 TQ101 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146585 2001 TY103 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
146586 2001 TE123 06/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
146587 2001 TJ125 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
146588 2001 TC127 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
146589 2001 TS138 10/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
146590 2001 TU140 10/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
146591 2001 TH143 10/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
146592 2001 TQ143 10/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
146593 2001 TD153 11/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
146594 2001 TN153 11/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
146595 2001 TB157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
146596 2001 TW159 13/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
146597 2001 TA160 15/10/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
146598 2001 TQ166 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146599 2001 TK168 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146600 2001 TJ169 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL