Danh sách tiểu hành tinh/146401–146500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146401 2001 QK164 21/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
146402 2001 QV164 22/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
146403 2001 QA166 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
146404 2001 QZ180 27/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,8 km MPC · JPL
146405 2001 QJ185 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146406 2001 QU189 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146407 2001 QK190 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146408 2001 QC192 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146409 2001 QQ193 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146410 2001 QU193 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146411 2001 QF194 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146412 2001 QU196 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146413 2001 QM197 22/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
146414 2001 QV197 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146415 2001 QS199 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
146416 2001 QC215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
146417 2001 QB217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
146418 2001 QG219 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
146419 2001 QP219 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146420 2001 QA220 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146421 2001 QP220 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
146422 2001 QP224 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146423 2001 QK228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
146424 2001 QO231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
146425 2001 QQ240 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146426 2001 QF245 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146427 2001 QG247 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146428 2001 QC258 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
146429 2001 QQ258 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146430 2001 QR259 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146431 2001 QT267 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146432 2001 QW269 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146433 2001 QX274 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146434 2001 QM275 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
146435 2001 QU278 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
146436 2001 QC280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146437 2001 QK282 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146438 2001 QQ283 18/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
146439 2001 QD284 18/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
146440 2001 QH284 18/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
146441 2001 QQ291 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146442 Dwaynebrown 2001 QS320 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
146443 2001 QQ333 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
146444 2001 RB 02/09/2001 Eskridge G. Hug 2,0 km MPC · JPL
146445 2001 RC1 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146446 2001 RA3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
146447 2001 RU8 09/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146448 2001 RQ14 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146449 2001 RC22 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
146450 2001 RE26 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146451 2001 RP26 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146452 2001 RQ27 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146453 2001 RC28 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146454 2001 RE29 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146455 2001 RD31 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146456 2001 RP34 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146457 2001 RH37 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146458 2001 RH38 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146459 2001 RJ39 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146460 2001 RR51 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146461 2001 RX56 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146462 2001 RJ58 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146463 2001 RM59 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146464 2001 RC61 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146465 2001 RJ61 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146466 2001 RY62 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
146467 2001 RX63 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
146468 2001 RG65 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146469 2001 RR75 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146470 2001 RM78 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146471 2001 RY78 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146472 2001 RO79 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146473 2001 RD81 14/09/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
146474 2001 RC83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
146475 2001 RS90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
146476 2001 RK96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
146477 2001 RG103 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146478 2001 RJ107 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146479 2001 RQ117 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146480 2001 RB121 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146481 2001 RC123 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146482 2001 RR127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146483 2001 RF129 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146484 2001 RX136 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146485 2001 RJ144 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
146486 2001 RY150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
146487 2001 RQ151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
146488 2001 RP153 13/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
146489 2001 SW2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
146490 2001 SB11 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146491 2001 SG14 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146492 2001 SB20 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146493 2001 SF21 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146494 2001 SO22 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146495 2001 SD25 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146496 2001 SL27 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146497 2001 SM28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146498 2001 SK30 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146499 2001 SP36 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146500 2001 SM37 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL