Danh sách tiểu hành tinh/146001–146100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146001 2000 CK42 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146002 2000 CT42 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146003 2000 CT52 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146004 2000 CN55 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146005 2000 CE56 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146006 2000 CR64 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146007 2000 CA67 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146008 2000 CY74 02/02/2000 Uenohara N. Kawasato 1,0 km MPC · JPL
146009 2000 CR76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
146010 2000 CN78 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
146011 2000 CM84 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146012 2000 CK89 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146013 2000 CO98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
146014 2000 CD104 12/02/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
146015 2000 CV111 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146016 2000 CS115 01/02/2000 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
146017 2000 CX120 05/02/2000 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,4 km MPC · JPL
146018 2000 CB121 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146019 2000 CM138 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
146020 2000 CA144 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
146021 2000 DB4 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146022 2000 DF5 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146023 2000 DX25 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146024 2000 DS26 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146025 2000 DY29 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146026 2000 DJ40 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146027 2000 DC60 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146028 2000 DG64 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146029 2000 DK65 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146030 2000 DM66 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146031 2000 DL70 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146032 2000 DV71 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146033 2000 DS83 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146034 2000 DT87 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146035 2000 DG88 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
146036 2000 DF89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
146037 2000 DF93 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
146038 2000 DY104 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146039 2000 DA108 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146040 Alicebowman 2000 DV114 27/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
146041 2000 EN2 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
146042 2000 ET4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
146043 2000 ET7 02/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
146044 2000 EB10 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146045 2000 ET11 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146046 2000 ES13 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146047 2000 EC17 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146048 2000 EX17 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146049 2000 EK30 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146050 2000 ED44 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146051 2000 EU82 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146052 2000 ES86 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146053 2000 EO96 12/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146054 2000 EB101 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
146055 2000 EO114 09/03/2000 Kvistaberg UDAS 1,1 km MPC · JPL
146056 2000 EP123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
146057 2000 EM137 07/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146058 2000 EA171 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146059 2000 ER181 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146060 2000 EH196 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
146061 2000 FG7 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
146062 2000 FU22 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146063 2000 FU50 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
146064 2000 FC58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
146065 2000 FW60 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146066 2000 FO63 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146067 2000 GQ35 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146068 2000 GE64 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146069 2000 GL85 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146070 2000 GA87 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146071 2000 GQ90 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146072 2000 GR90 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146073 2000 GT94 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146074 2000 GV111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
146075 2000 GC116 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146076 2000 GR158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
146077 2000 GZ158 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146078 2000 GT169 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
146079 2000 GW176 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
146080 2000 HV3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
146081 2000 HU14 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
146082 2000 HX29 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146083 2000 HH43 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146084 2000 HG62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
146085 2000 HE73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
146086 2000 JH4 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
146087 2000 JS13 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146088 2000 JO33 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
146089 2000 KY5 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146090 2000 KS19 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146091 2000 KN35 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146092 2000 KY39 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
146093 2000 KA43 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
146094 2000 KD83 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
146095 2000 OR12 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146096 2000 OY15 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146097 2000 PK7 02/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
146098 2000 PX7 03/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146099 2000 PX25 04/08/2000 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
146100 2000 PM26 05/08/2000 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL