Danh sách tiểu hành tinh/145901–146000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145901 1999 TV237 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145902 1999 TF239 04/10/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
145903 1999 TK248 08/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
145904 1999 TK250 09/10/1999 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
145905 1999 TK266 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145906 1999 TE269 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145907 1999 TX272 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145908 1999 TO297 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145909 1999 TR320 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
145910 1999 UB 16/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,6 km MPC · JPL
145911 1999 UT9 31/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
145912 1999 UX19 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
145913 1999 US24 28/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
145914 1999 UE25 28/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
145915 1999 UP38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
145916 1999 UK47 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145917 1999 VT34 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145918 1999 VC77 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145919 1999 VF104 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145920 1999 VW129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145921 1999 VT137 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
145922 1999 VZ138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145923 1999 VY160 14/11/1999 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
145924 1999 VY189 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145925 1999 VJ201 03/11/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
145926 1999 VP216 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145927 1999 VW228 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
145928 1999 WX11 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145929 1999 WJ12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145930 1999 WK12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145931 1999 XO5 04/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
145932 1999 XQ16 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
145933 1999 XG17 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145934 1999 XT41 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145935 1999 XN43 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
145936 1999 XK46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
145937 1999 XS47 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145938 1999 XW51 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145939 1999 XF61 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145940 1999 XR62 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145941 1999 XB81 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
145942 1999 XC82 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145943 1999 XG89 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145944 1999 XR125 07/12/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
145945 1999 XF127 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,1 km MPC · JPL
145946 1999 XL151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145947 1999 XZ177 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145948 1999 XV190 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145949 1999 XD191 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145950 1999 XZ198 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145951 1999 XL200 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
145952 1999 XL201 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145953 1999 XN217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
145954 1999 XW217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145955 1999 XE227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145956 1999 XJ234 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
145957 1999 XK245 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145958 1999 XB248 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145959 1999 XL248 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145960 1999 XV255 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
145961 1999 XC265 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145962 Lacchini 1999 YH5 29/12/1999 Colleverde V. S. Casulli 2,4 km MPC · JPL
145963 1999 YC7 30/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
145964 1999 YY7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
145965 1999 YM8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145966 1999 YM16 30/12/1999 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 1,3 km MPC · JPL
145967 2000 AZ28 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145968 2000 AM31 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
145969 2000 AP32 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145970 2000 AA34 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145971 2000 AG38 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145972 2000 AH39 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145973 2000 AR43 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
145974 2000 AK55 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
145975 2000 AF57 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
145976 2000 AR65 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
145977 2000 AS85 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
145978 2000 AT92 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
145979 2000 AO112 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145980 2000 AZ152 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
145981 2000 AF159 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145982 2000 AG161 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
145983 2000 AH162 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145984 2000 AG214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145985 2000 AJ215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145986 2000 AF225 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145987 2000 AN228 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145988 2000 BC4 26/01/2000 Gnosca S. Sposetti 1,7 km MPC · JPL
145989 2000 BL15 30/01/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 1,4 km MPC · JPL
145990 2000 BE21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145991 2000 BA34 30/01/2000 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
145992 2000 CY9 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145993 2000 CA10 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145994 2000 CL12 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
145995 2000 CQ17 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145996 2000 CU20 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145997 2000 CE22 02/02/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
145998 2000 CE23 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145999 2000 CV30 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146000 2000 CZ40 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also