Danh sách tiểu hành tinh/145501–145600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145501 2006 BC101 23/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
145502 2006 BA191 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
145503 2006 BJ215 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
145504 2006 BC242 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145505 2006 BN258 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
145506 2006 DH10 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
145507 2006 DW40 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
145508 2006 DO50 22/02/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
145509 2006 DX65 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
145510 2006 DZ82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
145511 2006 DL93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
145512 2006 DP93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145513 2006 DY96 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
145514 2006 DN119 20/02/2006 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
145515 2006 DA122 22/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
145516 2006 DC148 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
145517 2006 DX152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145518 2006 DN199 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
145519 2006 DD208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
145520 2006 EA16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145521 2006 EC30 03/03/2006 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
145522 2006 EU38 04/03/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
145523 Lulin 2006 EM67 07/03/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,9 km MPC · JPL
145524 2006 FS 22/03/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
145525 2006 FY2 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
145526 2006 FC11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145527 2006 FV19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
145528 2006 FB29 24/03/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
145529 2006 FQ31 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
145530 2006 FW32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
145531 2006 FF33 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145532 2006 FD42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
145533 2006 FE51 24/03/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
145534 Jhongda 2006 GJ 01/04/2006 Lulin Observatory T.-C. Yang, Q.-z. Ye 2,1 km MPC · JPL
145535 2006 GP3 08/04/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 5,6 km MPC · JPL
145536 2006 GP19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145537 2006 GB20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
145538 2006 GP28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
145539 2006 GU35 07/04/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
145540 2006 GR47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145541 2006 HN24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
145542 2006 HA82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145543 2006 JF38 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
145544 2006 JP46 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145545 Wensayling 2006 KA39 22/05/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, T.-C. Yang 5,8 km MPC · JPL
145546 Suiqizhong 2006 KU67 25/05/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 3,6 km MPC · JPL
145547 2006 KC87 27/05/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
145548 2006 KG99 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
145549 2006 KJ124 23/05/2006 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
145550 2006 KA125 29/05/2006 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
145551 2006 LX1 10/06/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
145552 2006 LZ1 11/06/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
145553 2006 LN5 03/06/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
145554 2006 MJ9 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
145555 2006 MQ12 19/06/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
145556 2006 MG14 17/06/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
145557 2006 ML14 22/06/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
145558 Raiatea 2006 OR 17/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 2,7 km MPC · JPL
145559 Didiermüller 2006 OO1 18/07/2006 Vicques M. Ory 3,5 km MPC · JPL
145560 2006 OG2 18/07/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145561 2006 OV2 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
145562 Zurbriggen 2006 OY6 24/07/2006 Marly P. Kocher 1,9 km MPC · JPL
145563 2006 ON7 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
145564 2006 OF9 20/07/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
145565 2006 OH10 24/07/2006 Vicques M. Ory 5,2 km MPC · JPL
145566 Andreasphilipp 2006 ON10 25/07/2006 Ottmarsheim C. Rinner 5,3 km MPC · JPL
145567 2006 OZ10 19/07/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
145568 2006 OJ11 20/07/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
145569 2006 OL11 20/07/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
145570 2006 OM11 20/07/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
145571 2006 OY11 21/07/2006 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
145572 2006 OJ12 21/07/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
145573 2006 OA13 20/07/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
145574 2006 OD13 21/07/2006 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
145575 2006 OV15 20/07/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
145576 2006 PE 03/08/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 6,3 km MPC · JPL
145577 2006 PK1 08/08/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
145578 2006 PA4 15/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
145579 2006 PQ6 12/08/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
145580 2006 PM10 13/08/2006 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
145581 2006 PJ11 13/08/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
145582 2006 PP11 13/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
145583 2006 PB14 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
145584 2006 PT14 15/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
145585 2006 PU15 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
145586 2006 PD16 15/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
145587 2006 PT16 15/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
145588 Sudongpo 2006 PQ17 15/08/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 940 m MPC · JPL
145589 2006 PC18 15/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
145590 2006 PF25 13/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
145591 2006 PE31 13/08/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
145592 2006 PL33 13/08/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
145593 Xántus 2006 QE1 18/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,5 km MPC · JPL
145594 2006 QH2 17/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
145595 2006 QE3 17/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
145596 2006 QS3 18/08/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
145597 2006 QP6 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
145598 2006 QZ6 17/08/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
145599 2006 QV8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145600 2006 QS11 16/08/2006 Siding Spring SSS 7,5 km MPC · JPL